PRIMĂRIA BUDEŞTI






Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA SCHIMBĂRI ZONIFICĂRI 106   
   ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 115   
   ANUNȚ - INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN 157   
   ANUNȚ - INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN 92   
   LISTA FUNCȚIILOR DIN APARATUL DE SPECIALIITATE 159   
   REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL UAT BUDEȘTI 152   
   REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEŞTI, COMUNA BUDEŞTI 139   
   MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA DISPOZIŢIEI NR. 50/2019 221   
   DELIMITARE ȘI NUMEROTARE SECȚII DE VOTARE BUDEŞTI 159   
   PROCES VERBAL REZULTATE SELECŢIE DOSARE 474   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.52/2003 ÎN ANUL 2018 181   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2018 159   
   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 215   
   ADRESA NR 42731/17.12.2018 - CET GOVORA S.A. 170   
   PRIMĂRIA COMUNEI BUDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA DETERMINATĂ 337   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina