PRIMĂRIA BUDEŞTI


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   ANUNȚ - INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN 138   
   LISTA FUNCȚIILOR DIN APARATUL DE SPECIALIITATE 207   
   REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL UAT BUDEȘTI 199   
   REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEŞTI, COMUNA BUDEŞTI 181   
   MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA DISPOZIŢIEI NR. 50/2019 261   
   DELIMITARE ȘI NUMEROTARE SECȚII DE VOTARE BUDEŞTI 199   
   PROCES VERBAL REZULTATE SELECŢIE DOSARE 532   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.52/2003 ÎN ANUL 2018 226   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2018 201   
   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 254   
   ADRESA NR 42731/17.12.2018 - CET GOVORA S.A. 211   
   PRIMĂRIA COMUNEI BUDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA DETERMINATĂ 411   
   STAT DE FUNCȚII - ANEXA NR. 2 LA HCL 10 DIN 23.02.2018 419   
   ORGANIGRAMA - ANEXA NR. 1 LA HCL 10 DIN 23.02.2018 328   
   LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE ȘI A SALARIILOR DE BAZĂ ANEXA 1 ȘI 2 LA HCL NR 11 DIN 23.02.2018 412   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina