PRIMĂRIA BUDEŞTI  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 6   
   ANUNȚ - INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN 24   
   ANUNȚ - INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN 29   
   LISTA FUNCȚIILOR DIN APARATUL DE SPECIALIITATE 71   
   REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL UAT BUDEȘTI 81   
   REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEŞTI, COMUNA BUDEŞTI 76   
   MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA DISPOZIŢIEI NR. 50/2019 150   
   DELIMITARE ȘI NUMEROTARE SECȚII DE VOTARE BUDEŞTI 106   
   PROCES VERBAL REZULTATE SELECŢIE DOSARE 296   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.52/2003 ÎN ANUL 2018 129   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2018 112   
   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 158   
   ADRESA NR 42731/17.12.2018 - CET GOVORA S.A. 120   
   PRIMĂRIA COMUNEI BUDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA DETERMINATĂ 255   
   STAT DE FUNCȚII - ANEXA NR. 2 LA HCL 10 DIN 23.02.2018 301   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti