Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

02 August
Postat de: budesti
Hits: 520

Atribuțiile Biroului Achiziții Publice:

- primirea și analizarea listelor cu cantitați de lucrări
- primirea și analizarea temelor de proiectare
- verifică existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte;
- alegerea procedurii de achiziție publică
- stabileste prin nota justificativă criteriile de calificare și selecție a ofertanților, precum și criteriile de atribuire;
- elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire/fiselor de date
- elaborarea invitațiilor sau a anunțurilor de participare
- transmiterea spre publicare în SEAP (www.e-licitatie.ro)
- transmiterea spre publicare a anunțurilor de participare către Monitorul Oficial al României ;
- elaborarea și înaintarea spre semnare a referatelor și dispozițiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare și numirea
- transmiterea informațiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
- participarea la negocierea clauzelor contractuale, daca este cazul;
- primirea și soluționarea solicitarilor de clarificare la documentația de atribuire; - primirea ofertelor; - participă la deschiderea ofertelor;
- redactarea proceselor verbale și a rapoartelor aferente procedurilor de achiziții publice;
- participarea la sedințele Comisiei de verificarea propunerilor tehnice și financiare;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a ofertelor admisibile
- primirea și înaintarea în vederea solutionării și redactarea actului prin care Comisia de evaluare solutionează contestațiile;
- elaborarea și înaintarea spre semnare a contractelor de achizitie publică
- întocmirea notelor interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții câstigatori și necâstigatori;
- stabilirea și organizarea sedințelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice;
- participarea împreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

(2) Biroul Achiziții Publice mai are urmatoarele atribuții:
preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de recepție partială si finală
întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedură în baza proceselor verbale parțiale sau finale.

(3) Alte atributii