×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


14 Februarie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 21   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 21   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 23   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 21   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 21   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 17   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 25   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 16   
   HOTĂRÂREA NR. 66 - APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT 33   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 24   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - APROBAREA INFIINTARII A UNEI STATII DE AUTOBUZ 30   
   HOTĂRÂREA NR. 63 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 29   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 28   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 27   
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 214 MP 39   
   HOTĂRÂREA NR. 57 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 405 MP 37   
   HOTĂRÂREA NR. 56 - CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN 35   
   HOTĂRÂREA NR. 55 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI BUDEȘTI 29   
   HOTĂRÂREA NR. 54 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL 30   
   HOTĂRÂREA NR. 53 - ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 34   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR 30-RECTIFICARE BUGET LOCAL 106   
   HOTARAREA NR 28-FUNCTII CONTRACTUALE DE ASISTENT MEDICAL 100   
   HOTARAREA NR27-PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 102   
   HOTARAREA NR 26-RECTIFICARE BUGET LOCAL 109   
   HOTARAREA NR 25-REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 96   
   HOTARAREA NR 24-ACTUALIZARE PLAN DE ANALIZA 103   
   HOTARAREA NR 23-MODIFICARE HOTARARE 111   
   HOTARAREA NR 22-STIMULENT EDUCATIONAL 87   
   HOTARAREA NR 21-APROBARE BUGET LOCAL 86   
   HOTARAREA NR 20-APROBARE PROIECT TEHNIC 99   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI 100   
   HOTARAREA NR 18-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 81   
   HOTARAREA NR 17-REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE 82   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 82   
   HOTARAREA NR 15-PRESEDINTE DE SEDINTA 84   
   HOTARAREA NR 14-PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII 103   
   HOTARAREA NR 13-PROIECT TEHNIC 92   
   HOTARAREA NR 12-RECTIFICARE BUGET LOCAL 86   
   HOTARAREA NR 11-CENTRU SERVICII SOCIALE 88   
   HOTARAREA NR 10-APROBARE BUGET LOCAL 105   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local