×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


01 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 30   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 19   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 15   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 13   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - ASFALTARE STRADA ŞCOLII 21   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - AMENAJARE CAROSABIL, TROTOARE ŞI SISTEM DE COLECTARE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 19   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 14   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA HCL NR. 42 DIN 30.08.2017 16   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI 17   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE 15   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UINTĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 12   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL 19   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI 18   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 74 DIN 2018 17   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETAR 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 11   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 13   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 11   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 11   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 14   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 11   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 11   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 10   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 11   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 11   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 12   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 35   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 37   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 37   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 30   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 32   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 29   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 36   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR 30-RECTIFICARE BUGET LOCAL 111   
   HOTARAREA NR 28-FUNCTII CONTRACTUALE DE ASISTENT MEDICAL 109   
   HOTARAREA NR27-PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 107   
   HOTARAREA NR 26-RECTIFICARE BUGET LOCAL 115   
   HOTARAREA NR 25-REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 102   
   HOTARAREA NR 24-ACTUALIZARE PLAN DE ANALIZA 108   
   HOTARAREA NR 23-MODIFICARE HOTARARE 117   
   HOTARAREA NR 22-STIMULENT EDUCATIONAL 92   
   HOTARAREA NR 21-APROBARE BUGET LOCAL 90   
   HOTARAREA NR 20-APROBARE PROIECT TEHNIC 105   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI 107   
   HOTARAREA NR 18-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 83   
   HOTARAREA NR 17-REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE 86   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 86   
   HOTARAREA NR 15-PRESEDINTE DE SEDINTA 88   
   HOTARAREA NR 14-PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII 110   
   HOTARAREA NR 13-PROIECT TEHNIC 96   
   HOTARAREA NR 12-RECTIFICARE BUGET LOCAL 90   
   HOTARAREA NR 11-CENTRU SERVICII SOCIALE 92   
   HOTARAREA NR 10-APROBARE BUGET LOCAL 112   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local