×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

12 Septembrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 214 MP 7   
   HOTĂRÂREA NR. 57 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 405 MP 4   
   HOTĂRÂREA NR. 56 - CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN 5   
   HOTĂRÂREA NR. 55 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI BUDEȘTI 3   
   HOTĂRÂREA NR. 54 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL 5   
   HOTĂRÂREA NR. 53 - ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 3   
   HOTĂRÂREA NR. 52 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA 11   
   HOTĂRÂREA NR. 51 REVOCAREA HCL NR.372018 ŞI APROBAREA IEŞIRII COMUNEI BUDEŞTI 21   
   HOTĂRÂREA NR. 50 ÎNSUŞIRE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIAT ÎNTRE UAT BUDEŞTI ŞI ASOCIAŢIA ANIM 15   
   HOTĂRÂREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET LOCAL 15   
   HOTĂRÂREA NR. 48 COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI NR. 41 25.05.2018 17   
   HOTĂRÂREA NR. 47 COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA HCL NR. 34 DIN 2015 14   
   HOTĂRÂREA NR. 46 APROBAREA SCOATERII DIN INVENTARUL BUNURILOR ȘI DIN EVIDENŢELE CONTABILE 12   
   HOTĂRÂREA NR. 45 RECTIFICARE BUGET LOCAL 10   
   HOTĂRÂREA NR. 44 RECTIFICARE BUGET LOCAL 10   
   HOTĂRÂREA NR. 43 ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 10   
   HOTĂRÂREA NR. 42 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 10   
   HOTĂRÂREA NR. 41 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 40 REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIAL 14   
   HOTĂRÂREA NR. 39 ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 11   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTĂRÂRE CONSILIUL JUDEȚEAN 173   
   HOTĂRÂREA NR 28 - PUNEREA LA DISPOZIȚIE CU TITLU GRATUIT A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN 180   
   HOTĂRÂREA NR 27 - PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 135   
   HOTĂRÂREA NR 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 129   
   HOTĂRÂREA NR 25 - ACTUALIZAREA TARIFULUI DE PRESTARE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 139   
   HOTĂRÂREA NR 24 - ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 130   
   HOTĂRÂREA NR 23 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ȘTATULUI DE FUNCȚII 157   
   HOTĂRÂREA NR 22 - APROBARE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2017 142   
   HOTĂRÂREA NR 21 - MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL COMUNA BUDEȘTI 143   
   HOTĂRÂREA NR 20 - ALEGEREA IN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL 118   
   HOTĂRÂREA NR 19 - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT BUDEȘTI 128   
   HOTĂRÂREA NR 18 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC IN PUNCTUL DC 30 ANDRONEȘTI 132   
   HOTĂRÂREA NR 17 - CONSTRUIRE PUNȚI PIETONALE IN SATELE LINIA SI RACOVIȚA, COMUNA BUDEȘTI 131   
   HOTĂRÂREA NR 16 - REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BUDEȘTI 119   
   HOTĂRÂREA NR 15 - ASFALTARE DC 31 BERCIOIU - GÂLTOFANI KM 0+000 - 4+350 115   
   HOTĂRÂREA NR 14 - PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ 124   
   HOTĂRÂREA NR 13 - MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, L = 6,10 KM 122   
   HOTĂRÂREA NR 12 - MODIFICAREA ANEXEI NR.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27/29.11.2016 118   
   HOTĂRÂREA NR 11 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR 24/1999 116   
   HOTĂRÂREA NR 10 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 126   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR 30-RECTIFICARE BUGET LOCAL 92   
   HOTARAREA NR 28-FUNCTII CONTRACTUALE DE ASISTENT MEDICAL 87   
   HOTARAREA NR27-PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 87   
   HOTARAREA NR 26-RECTIFICARE BUGET LOCAL 93   
   HOTARAREA NR 25-REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 83   
   HOTARAREA NR 24-ACTUALIZARE PLAN DE ANALIZA 88   
   HOTARAREA NR 23-MODIFICARE HOTARARE 95   
   HOTARAREA NR 22-STIMULENT EDUCATIONAL 76   
   HOTARAREA NR 21-APROBARE BUGET LOCAL 73   
   HOTARAREA NR 20-APROBARE PROIECT TEHNIC 86   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI 86   
   HOTARAREA NR 18-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 71   
   HOTARAREA NR 17-REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE 71   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 73   
   HOTARAREA NR 15-PRESEDINTE DE SEDINTA 74   
   HOTARAREA NR 14-PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII 89   
   HOTARAREA NR 13-PROIECT TEHNIC 80   
   HOTARAREA NR 12-RECTIFICARE BUGET LOCAL 74   
   HOTARAREA NR 11-CENTRU SERVICII SOCIALE 76   
   HOTARAREA NR 10-APROBARE BUGET LOCAL 89   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local