×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

12 Septembrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 52 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA 5   
   HOTĂRÂREA NR. 51 REVOCAREA HCL NR.372018 ŞI APROBAREA IEŞIRII COMUNEI BUDEŞTI 14   
   HOTĂRÂREA NR. 50 ÎNSUŞIRE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIAT ÎNTRE UAT BUDEŞTI ŞI ASOCIAŢIA ANIM 11   
   HOTĂRÂREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET LOCAL 11   
   HOTĂRÂREA NR. 48 COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI NR. 41 25.05.2018 13   
   HOTĂRÂREA NR. 47 COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA HCL NR. 34 DIN 2015 10   
   HOTĂRÂREA NR. 46 APROBAREA SCOATERII DIN INVENTARUL BUNURILOR ȘI DIN EVIDENŢELE CONTABILE 8   
   HOTĂRÂREA NR. 45 RECTIFICARE BUGET LOCAL 7   
   HOTĂRÂREA NR. 44 RECTIFICARE BUGET LOCAL 6   
   HOTĂRÂREA NR. 43 ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 7   
   HOTĂRÂREA NR. 42 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 7   
   HOTĂRÂREA NR. 41 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 7   
   HOTĂRÂREA NR. 40 REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIAL 9   
   HOTĂRÂREA NR. 39 ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 7   
   HOTĂRÂREA NR. 38 REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 6   
   HOTĂRÂREA NR. 37 ÎNSUŞIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA 7   
   HOTĂRÂREA NR. 36 AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR 8   
   HOTĂRÂREA NR. 35 MODERNIZARE STRADA ALUNIŞ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 10   
   HOTĂRÂREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI BUDEȘTI 8   
   HOTĂRÂREA NR. 33 APROBAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR 8   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTĂRÂRE CONSILIUL JUDEȚEAN 171   
   HOTĂRÂREA NR 28 - PUNEREA LA DISPOZIȚIE CU TITLU GRATUIT A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN 178   
   HOTĂRÂREA NR 27 - PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 133   
   HOTĂRÂREA NR 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 127   
   HOTĂRÂREA NR 25 - ACTUALIZAREA TARIFULUI DE PRESTARE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 138   
   HOTĂRÂREA NR 24 - ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 128   
   HOTĂRÂREA NR 23 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ȘTATULUI DE FUNCȚII 156   
   HOTĂRÂREA NR 22 - APROBARE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2017 140   
   HOTĂRÂREA NR 21 - MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL COMUNA BUDEȘTI 141   
   HOTĂRÂREA NR 20 - ALEGEREA IN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL 115   
   HOTĂRÂREA NR 19 - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT BUDEȘTI 127   
   HOTĂRÂREA NR 18 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC IN PUNCTUL DC 30 ANDRONEȘTI 130   
   HOTĂRÂREA NR 17 - CONSTRUIRE PUNȚI PIETONALE IN SATELE LINIA SI RACOVIȚA, COMUNA BUDEȘTI 127   
   HOTĂRÂREA NR 16 - REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BUDEȘTI 117   
   HOTĂRÂREA NR 15 - ASFALTARE DC 31 BERCIOIU - GÂLTOFANI KM 0+000 - 4+350 112   
   HOTĂRÂREA NR 14 - PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ 123   
   HOTĂRÂREA NR 13 - MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, L = 6,10 KM 120   
   HOTĂRÂREA NR 12 - MODIFICAREA ANEXEI NR.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27/29.11.2016 116   
   HOTĂRÂREA NR 11 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR 24/1999 115   
   HOTĂRÂREA NR 10 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 124   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 18 DECEMBRIE 2014 159   
   HCL 10 DECEMBRIE 2014 163   
   HCL 17 NOIEMBRIE 2014 164   
   HCL 24 OCTOMBRIE 2014 151   
   HCL 25 SEPTEMBRIE 2014 159   
   HCL 6 SEPTEMBRIE 2014 154   
   HCL 25 AUGUST 2014 155   
   HCL 27 IUNIE 2014 158   
   HCL 30 MAI 2014 152   
   HCL 12 APRILIE 2014 148   
   HCL 9 APRILIE 2014 148   
   HCL 28 MARTIE 2014 152   
   HCL 27 FEBRUARIE 2014 150   
   HCL 31 IANUARIE 2014 154   
   HCL 9 IANUARIE 2014 148   
   HCL BUDESTI 2014 240   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local