PRIMĂRIA BUDEŞTI
25 Iunie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 APRILIE 2020 67   
   BUDESTI, HCL 43 DIN 30 APRILIE 2020 44   
   BUDESTI, HCL 42 DIN 30 APRILIE 2020 40   
   BUDESTI, HCL 41 DIN 30 APRILIE 2020 38   
   BUDESTI, HCL 40 DIN 30 APRILIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 39 DIN 30 APRILIE 2020 32   
   BUDESTI, HCL 38 DIN 30 APRILIE 2020 48   
   BUDESTI, HCL 37 DIN 30 APRILIE 2020 38   
   BUDESTI, HCL 36 DIN 01 APRILIE 2020 41   
   BUDESTI, HCL 35 DIN 01 APRILIE 2020 35   
   BUDESTI, HCL 34 DIN 24 MARTIE 2020 28   
   BUDESTI, HCL 33 DIN 20 MARTIE 2020 32   
   BUDESTI, HCL 32 DIN 20 MARTIE 2020 45   
   BUDESTI, HCL 31 DIN 20 MARTIE 2020 29   
   BUDESTI, HCL 30 DIN 20 MARTIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 29 DIN 20 MARTIE 2020 26   
   BUDESTI, HCL 28 DIN 20 MARTIE 2020 32   
   BUDESTI, HCL 27 DIN 20 MARTIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 26 DIN 20 MARTIE 2020 35   
   BUDESTI, HCL 25 DIN 19 FEBRUARIE 2020 35   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 103 DIN 16 DECEMBRIE 2019 28   
   BUDESTI, HCL 96 DIN 28 NOIEMBRIE 2019 27   
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 153   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 81   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 100   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 109   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 98   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 88   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 112   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 97   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 83   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 155   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 121   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 114   
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 MAI 2019 28   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 154   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 143   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 143   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 151   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 147   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 160   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 151   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 154   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 149   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 148   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 147   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 145   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 171   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 171   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 163   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 157   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 161   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 147   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 161   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 158   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local