PRIMĂRIA BUDEŞTI
14 August
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 APRILIE 2020 155   
   BUDESTI, HCL 43 DIN 30 APRILIE 2020 100   
   BUDESTI, HCL 42 DIN 30 APRILIE 2020 92   
   BUDESTI, HCL 41 DIN 30 APRILIE 2020 80   
   BUDESTI, HCL 40 DIN 30 APRILIE 2020 73   
   BUDESTI, HCL 39 DIN 30 APRILIE 2020 71   
   BUDESTI, HCL 38 DIN 30 APRILIE 2020 88   
   BUDESTI, HCL 37 DIN 30 APRILIE 2020 77   
   BUDESTI, HCL 36 DIN 01 APRILIE 2020 80   
   BUDESTI, HCL 35 DIN 01 APRILIE 2020 80   
   BUDESTI, HCL 34 DIN 24 MARTIE 2020 65   
   BUDESTI, HCL 33 DIN 20 MARTIE 2020 67   
   BUDESTI, HCL 32 DIN 20 MARTIE 2020 81   
   BUDESTI, HCL 31 DIN 20 MARTIE 2020 62   
   BUDESTI, HCL 30 DIN 20 MARTIE 2020 74   
   BUDESTI, HCL 29 DIN 20 MARTIE 2020 61   
   BUDESTI, HCL 28 DIN 20 MARTIE 2020 67   
   BUDESTI, HCL 27 DIN 20 MARTIE 2020 71   
   BUDESTI, HCL 26 DIN 20 MARTIE 2020 74   
   BUDESTI, HCL 25 DIN 19 FEBRUARIE 2020 74   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 165   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 156   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 157   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 163   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 159   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 171   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 164   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 168   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 161   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 161   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 162   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 156   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 185   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 185   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 175   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 170   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 172   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 159   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 175   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 172   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local