PRIMĂRIA BUDEŞTI
06 Aprilie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 24 DIN 23 DECEMBRIE 2020 70   
   BUDESTI, HCL 23 DIN 23 DECEMBRIE 2020 55   
   BUDESTI, HCL 22 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 21 DIN 23 DECEMBRIE 2020 52   
   BUDESTI, HCL 20 DIN 23 DECEMBRIE 2020 47   
   BUDESTI, HCL 19 DIN 23 DECEMBRIE 2020 47   
   BUDESTI, HCL 18 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 17 DIN 23 DECEMBRIE 2020 45   
   BUDESTI, HCL 16 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 15 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 14 DIN 11 DECEMBRIE 2020 48   
   BUDESTI, HCL 13 DIN 11 DECEMBRIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 12 DIN 11 DECEMBRIE 2020 35   
   BUDESTI, HCL 11 DIN 04 DECEMBRIE 2020 34   
   BUDESTI, HCL 10 DIN 04 DECEMBRIE 2020 40   
   BUDESTI, HCL 9 DIN 19 NOIEMBRIE 2020 37   
   BUDESTI, HCL 8 DIN 19 NOIEMBRIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 7 DIN 12 NOIEMBRIE 2020 32   
   BUDESTI, HCL 6 DIN 12 NOIEMBRIE 2020 32   
   BUDESTI, HCL 5 DIN 12 NOIEMBRIE 2020 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 193   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 184   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 186   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 191   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 184   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 195   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 184   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 190   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 185   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 183   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 184   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 180   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 210   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 207   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 200   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 192   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 195   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 181   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 197   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 193   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local