×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


01 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 30   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 19   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 15   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 13   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - ASFALTARE STRADA ŞCOLII 21   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - AMENAJARE CAROSABIL, TROTOARE ŞI SISTEM DE COLECTARE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 19   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 14   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA HCL NR. 42 DIN 30.08.2017 16   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI 17   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE 15   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UINTĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 12   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL 19   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI 18   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 74 DIN 2018 17   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETAR 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 11   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 13   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 11   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 11   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 14   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 11   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 11   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 10   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 11   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 11   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 12   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 35   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 37   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 37   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 30   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 32   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 29   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 36   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTĂRÂRE CONSILIUL JUDEȚEAN 199   
   HOTĂRÂREA NR 28 - PUNEREA LA DISPOZIȚIE CU TITLU GRATUIT A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN 207   
   HOTĂRÂREA NR 27 - PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 160   
   HOTĂRÂREA NR 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 152   
   HOTĂRÂREA NR 25 - ACTUALIZAREA TARIFULUI DE PRESTARE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 163   
   HOTĂRÂREA NR 24 - ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 155   
   HOTĂRÂREA NR 23 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ȘTATULUI DE FUNCȚII 184   
   HOTĂRÂREA NR 22 - APROBARE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2017 165   
   HOTĂRÂREA NR 21 - MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL COMUNA BUDEȘTI 169   
   HOTĂRÂREA NR 20 - ALEGEREA IN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL 144   
   HOTĂRÂREA NR 19 - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT BUDEȘTI 153   
   HOTĂRÂREA NR 18 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC IN PUNCTUL DC 30 ANDRONEȘTI 155   
   HOTĂRÂREA NR 17 - CONSTRUIRE PUNȚI PIETONALE IN SATELE LINIA SI RACOVIȚA, COMUNA BUDEȘTI 155   
   HOTĂRÂREA NR 16 - REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BUDEȘTI 144   
   HOTĂRÂREA NR 15 - ASFALTARE DC 31 BERCIOIU - GÂLTOFANI KM 0+000 - 4+350 138   
   HOTĂRÂREA NR 14 - PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ 149   
   HOTĂRÂREA NR 13 - MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, L = 6,10 KM 146   
   HOTĂRÂREA NR 12 - MODIFICAREA ANEXEI NR.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27/29.11.2016 147   
   HOTĂRÂREA NR 11 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR 24/1999 143   
   HOTĂRÂREA NR 10 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 150   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local