PRIMĂRIA BUDEŞTI23 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2019 54   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2019 57   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 124   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 60   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 79   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 88   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 79   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 68   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 93   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 79   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 64   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 125   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 101   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR 30-RECTIFICARE BUGET LOCAL 188   
   HOTARAREA NR 28-FUNCTII CONTRACTUALE DE ASISTENT MEDICAL 174   
   HOTARAREA NR27-PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 176   
   HOTARAREA NR 26-RECTIFICARE BUGET LOCAL 185   
   HOTARAREA NR 25-REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 172   
   HOTARAREA NR 24-ACTUALIZARE PLAN DE ANALIZA 172   
   HOTARAREA NR 23-MODIFICARE HOTARARE 180   
   HOTARAREA NR 22-STIMULENT EDUCATIONAL 152   
   HOTARAREA NR 21-APROBARE BUGET LOCAL 146   
   HOTARAREA NR 20-APROBARE PROIECT TEHNIC 176   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI 175   
   HOTARAREA NR 18-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 135   
   HOTARAREA NR 17-REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE 139   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 133   
   HOTARAREA NR 15-PRESEDINTE DE SEDINTA 136   
   HOTARAREA NR 14-PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII 168   
   HOTARAREA NR 13-PROIECT TEHNIC 143   
   HOTARAREA NR 12-RECTIFICARE BUGET LOCAL 135   
   HOTARAREA NR 11-CENTRU SERVICII SOCIALE 142   
   HOTARAREA NR 10-APROBARE BUGET LOCAL 164   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti