×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


20 Mai
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 34 - MODIFICARE HCL NR 2 DIN 09.01.2019 8   
   HOTĂRÂREA NR. 33 - REVOCARE HCL NR 18 DIN 21 FEBRUARIE 2019 4   
   HOTĂRÂREA NR. 32 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE TĂIERE ŞI/SAU TOALETAREA A ARBORILOR 2   
   HOTĂRÂREA NR. 31 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 3   
   HOTĂRÂREA NR. 30 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2019 1   
   HOTĂRÂREA NR. 29 - ÎNREGISTRAREA COMUNEI BUDEŞTI ÎN SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ 1   
   HOTĂRÂREA NR. 28 - MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART.3 DIN HCL NR 58 DIN 28.09.2019 1   
   HOTĂRÂREA NR. 27 - COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR 24/1999 2   
   HOTĂRÂREA NR. 26 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 3   
   HOTĂRÂREA NR. 25 - APROBARE ORGANIGRAMA ŞI STAT DE FUNCŢII 2   
   HOTĂRÂREA NR. 24 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 1   
   HOTĂRÂREA NR.23 - APROBAREA PROIECTULUI - REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII 1   
   HOTĂRÂREA NR. 22 - CONCESIONARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 2   
   HOTĂRÂREA NR. 21 - ACHIZIŢIONAREA UNUI NUMĂR DE 2000 POMI FRUCTIFERI 2   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - APROBAREA REZULTATELOR IVENTARIERII GENERALE 1   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 1   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 43   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 29   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 23   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 21   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 19   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 18   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 18   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 19   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 22   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 18   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 17   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 18   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 17   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 19   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 42   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 47   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 43   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 37   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 38   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 36   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 42   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 34   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR 30-RECTIFICARE BUGET LOCAL 114   
   HOTARAREA NR 28-FUNCTII CONTRACTUALE DE ASISTENT MEDICAL 112   
   HOTARAREA NR27-PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 111   
   HOTARAREA NR 26-RECTIFICARE BUGET LOCAL 118   
   HOTARAREA NR 25-REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 106   
   HOTARAREA NR 24-ACTUALIZARE PLAN DE ANALIZA 109   
   HOTARAREA NR 23-MODIFICARE HOTARARE 119   
   HOTARAREA NR 22-STIMULENT EDUCATIONAL 93   
   HOTARAREA NR 21-APROBARE BUGET LOCAL 94   
   HOTARAREA NR 20-APROBARE PROIECT TEHNIC 109   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI 109   
   HOTARAREA NR 18-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 84   
   HOTARAREA NR 17-REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE 88   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 88   
   HOTARAREA NR 15-PRESEDINTE DE SEDINTA 88   
   HOTARAREA NR 14-PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII 113   
   HOTARAREA NR 13-PROIECT TEHNIC 98   
   HOTARAREA NR 12-RECTIFICARE BUGET LOCAL 92   
   HOTARAREA NR 11-CENTRU SERVICII SOCIALE 94   
   HOTARAREA NR 10-APROBARE BUGET LOCAL 115   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local