×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


01 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 30   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 19   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 15   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 13   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - ASFALTARE STRADA ŞCOLII 21   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - AMENAJARE CAROSABIL, TROTOARE ŞI SISTEM DE COLECTARE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 19   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 14   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA HCL NR. 42 DIN 30.08.2017 16   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI 17   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE 15   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UINTĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 12   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL 19   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI 18   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 74 DIN 2018 17   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETAR 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 44 RECTIFICARE BUGET LOCAL 36   
   HOTĂRÂREA NR. 43 ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 34   
   HOTĂRÂREA NR. 42 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 36   
   HOTĂRÂREA NR. 41 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 33   
   HOTĂRÂREA NR. 40 REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIAL 37   
   HOTĂRÂREA NR. 39 ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 33   
   HOTĂRÂREA NR. 38 REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 29   
   HOTĂRÂREA NR. 37 ÎNSUŞIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA 36   
   HOTĂRÂREA NR. 36 AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR 35   
   HOTĂRÂREA NR. 35 MODERNIZARE STRADA ALUNIŞ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 34   
   HOTĂRÂREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI BUDEȘTI 33   
   HOTĂRÂREA NR. 33 APROBAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR 37   
   HOTĂRÂREA NR. 32 APROBARE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU DIN CĂMINULUI CULTURAL 29   
   HOTĂRÂREA NR. 31 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.2 ȘI ANEXEI 2 LA H.C.L.NR.11 DIN 2018 30   
   HOTĂRÂREA NR. 30 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCŢII 32   
   HOTĂRÂREA NR. 29 RECTIFICARE BUGET LOCAL 28   
   HOTĂRÂREA NR. 28 APROBAREA PROPUNERE DE CASARE 27   
   HOTĂRÂREA NR. 27 30   
   HOTĂRÂREA NR. 26 APROBAREA FINANŢĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI CARE NU 22   
   HOTĂRÂREA NR. 25 MODIFICAREA HCL NR.25 - 30.06.2011 PRIVIND CONSTITUIREA STRUCTURII DE SPECIALITATE 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 9 FEBRUARIE 2015 167   
   HCL 6 FEBRUARIE 2015 171   
   HCL 26 IANUARIE 2015 179   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local