×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


14 Februarie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 32 APROBARE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU DIN CĂMINULUI CULTURAL 22   
   HOTĂRÂREA NR. 31 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.2 ȘI ANEXEI 2 LA H.C.L.NR.11 DIN 2018 22   
   HOTĂRÂREA NR. 30 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCŢII 26   
   HOTĂRÂREA NR. 29 RECTIFICARE BUGET LOCAL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 28 APROBAREA PROPUNERE DE CASARE 20   
   HOTĂRÂREA NR. 27 22   
   HOTĂRÂREA NR. 26 APROBAREA FINANŢĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI CARE NU 16   
   HOTĂRÂREA NR. 25 MODIFICAREA HCL NR.25 - 30.06.2011 PRIVIND CONSTITUIREA STRUCTURII DE SPECIALITATE 19   
   HOTĂRÂREA NR. 24 STABILIREA DATEI DE 28 ŞI 29 IULIE 2018 PENTRU ORGANIZAREA ZILEI COMUNEI BUDEŞTI 19   
   HOTĂRÂREA NR. 23 RECTIFICARE BUGET LOCAL 28   
   HOTĂRÂREA NR. 22 APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 20   
   HOTĂRÂREA NR. 21 UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU FINANŢAREA CHELT. 18   
   HOTĂRÂREA NR. 20 RECTIFICARE BUGET LOCAL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 19 ALEGEREA ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIUL LOCAL BUDEŞTI 20   
   HOTĂRÂREA NR. 18 APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 25   
   HOTĂRÂREA NR. 17 APROBAREA INVENTARIERII ANUALE A BUNURILOR APARŢINÂND UAT 23   
   HOTĂRÂREA NR. 16 STABILIRE MODALITATE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 24   
   HOTĂRÂREA NR. 15 APROBARE AMENAJAMENT PASTORAL COMUNA BUDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 24   
   HOTĂRÂREA NR. 14 APROBARE REŢEA ŞCOLARĂ DE PE RAZA COMUNEI BUDEŞTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 25   
   HOTĂRÂREA NR. 13 ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN HCL NR. 75 DIN 14.12.2017 21   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 9 FEBRUARIE 2015 162   
   HCL 6 FEBRUARIE 2015 166   
   HCL 26 IANUARIE 2015 172   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local