PRIMĂRIA BUDEŞTI
15 Ianuarie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 4 DIN 12 NOIEMBRIE 2020 5   
   BUDESTI, HCL 3 DIN 09 NOIEMBRIE 2020 5   
   BUDESTI, HCL 2 DIN 09 NOIEMBRIE 2020 4   
   BUDESTI, HCL 1 DIN 09 NOIEMBRIE 2020 5   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 57 DIN 30 IUNIE 2020 16   
   BUDESTI, HCL 56 DIN 30 IUNIE 2020 13   
   BUDESTI, HCL 55 DIN 30 IUNIE 2020 13   
   BUDESTI, HCL 54 DIN 30 IUNIE 2020 12   
   BUDESTI, HCL 53 DIN 12 IUNIE 2020 12   
   BUDESTI, HCL 52 DIN 12 IUNIE 2020 13   
   BUDESTI, HCL 51 DIN 12 IUNIE 2020 13   
   BUDESTI, HCL 50 DIN 20 MAI 2020 12   
   BUDESTI, HCL 49 DIN 20 MAI 2020 14   
   BUDESTI, HCL 48 DIN 20 MAI 2020 11   
   BUDESTI, HCL 47 DIN 20 MAI 2020 11   
   BUDESTI, HCL 46 DIN 20 MAI 2020 11   
   BUDESTI, HCL 45 DIN 20 MAI 2020 11   
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 APRILIE 2020 186   
   BUDESTI, HCL 43 DIN 30 APRILIE 2020 124   
   BUDESTI, HCL 42 DIN 30 APRILIE 2020 114   
   BUDESTI, HCL 41 DIN 30 APRILIE 2020 100   
   BUDESTI, HCL 40 DIN 30 APRILIE 2020 90   
   BUDESTI, HCL 39 DIN 30 APRILIE 2020 95   
   BUDESTI, HCL 38 DIN 30 APRILIE 2020 116   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 39 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 191   
   HOTARAREA NR. 38 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 23 AUGUST 2015 185   
   HOTARAREA NR. 37 - STABILIREA PROCENTULUI DE MAJORARE A SALARIILOR FUNCTIONARILOR PUBLICI 185   
   HOTARAREA NR. 36 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT BRUTARIE SAT BUDESTI 194   
   HOTARAREA NR. 35 - LA APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 199   
   HOTARAREA NR. 34 - PUNEREA LA DISPOZITIA VIITORULUI CONCESIONAR AI SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE, CU TI 175   
   HOTARAREA NR. 32 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITA 178   
   HOTARAREA NR. 31 - COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BUNESTI AFERENTE SIST 184   
   HOTARAREA NR. 30 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 7 IUNIE 2015 186   
   HOTARAREA NR. 29 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 182   
   HOTARAREA NR. 28 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTEREOMUNITARA PENTRU SERVICIUL 183   
   HOTARAREA NR. 27 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI A CENTRULUI OPERAT 176   
   HOTARAREA NR. 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 10 MAI 2015 178   
   HOTARAREA NR. 24 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 180   
   HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA MODULUI DE ORGANIZARE A APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA BUDESTI 174   
   HOTARAREA NR. 22 - INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A PATRIMONIULUI COMUNEI BUDESTI, JUDETUL VALCEA, PE ANUL 20 175   
   HOTARAREA NR. 21 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PE ANUL 2015 180   
   HCL 26 APRILIE 2015 290   
   HCL 23 MARTIE 2015 254   
   HCL 12 MARTIE 2015 244   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local