PRIMĂRIA BUDEŞTI
22 Octombrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 24 DIN 19 FEBRUARIE 2020 50   
   BUDESTI, HCL 23 DIN 19 FEBRUARIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 22 DIN 19 FEBRUARIE 2020 47   
   BUDESTI, HCL 21 DIN 19 FEBRUARIE 2020 43   
   BUDESTI, HCL 20 DIN 19 FEBRUARIE 2020 48   
   BUDESTI, HCL 19 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   BUDESTI, HCL 18 DIN 19 FEBRUARIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 45   
   BUDESTI, HCL 16 DIN 06 FEBRUARIE 2020 44   
   BUDESTI, HCL 15 DIN 31 IANUARIE 2020 53   
   BUDESTI, HCL 14 DIN 31 IANUARIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 13 DIN 31 IANUARIE 2020 39   
   BUDESTI, HCL 12 DIN 31 IANUARIE 2020 39   
   BUDESTI, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 39   
   BUDESTI, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 41   
   BUDESTI, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   BUDESTI, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   BUDESTI, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 41   
   BUDESTI, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 44   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 39 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 182   
   HOTARAREA NR. 38 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 23 AUGUST 2015 177   
   HOTARAREA NR. 37 - STABILIREA PROCENTULUI DE MAJORARE A SALARIILOR FUNCTIONARILOR PUBLICI 176   
   HOTARAREA NR. 36 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT BRUTARIE SAT BUDESTI 186   
   HOTARAREA NR. 35 - LA APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 190   
   HOTARAREA NR. 34 - PUNEREA LA DISPOZITIA VIITORULUI CONCESIONAR AI SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE, CU TI 167   
   HOTARAREA NR. 32 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITA 171   
   HOTARAREA NR. 31 - COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BUNESTI AFERENTE SIST 177   
   HOTARAREA NR. 30 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 7 IUNIE 2015 178   
   HOTARAREA NR. 29 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 175   
   HOTARAREA NR. 28 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTEREOMUNITARA PENTRU SERVICIUL 177   
   HOTARAREA NR. 27 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI A CENTRULUI OPERAT 168   
   HOTARAREA NR. 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 10 MAI 2015 171   
   HOTARAREA NR. 24 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 173   
   HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA MODULUI DE ORGANIZARE A APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA BUDESTI 166   
   HOTARAREA NR. 22 - INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A PATRIMONIULUI COMUNEI BUDESTI, JUDETUL VALCEA, PE ANUL 20 168   
   HOTARAREA NR. 21 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PE ANUL 2015 172   
   HCL 26 APRILIE 2015 283   
   HCL 23 MARTIE 2015 245   
   HCL 12 MARTIE 2015 236   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local