PRIMĂRIA BUDEŞTI23 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2019 54   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2019 57   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 124   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 60   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 79   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 88   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 79   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 68   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 93   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 79   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 64   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 125   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 101   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 39 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 159   
   HOTARAREA NR. 38 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 23 AUGUST 2015 157   
   HOTARAREA NR. 37 - STABILIREA PROCENTULUI DE MAJORARE A SALARIILOR FUNCTIONARILOR PUBLICI 154   
   HOTARAREA NR. 36 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT BRUTARIE SAT BUDESTI 165   
   HOTARAREA NR. 35 - LA APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 169   
   HOTARAREA NR. 34 - PUNEREA LA DISPOZITIA VIITORULUI CONCESIONAR AI SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE, CU TI 147   
   HOTARAREA NR. 32 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITA 149   
   HOTARAREA NR. 31 - COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BUNESTI AFERENTE SIST 156   
   HOTARAREA NR. 30 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 7 IUNIE 2015 157   
   HOTARAREA NR. 29 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 154   
   HOTARAREA NR. 28 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTEREOMUNITARA PENTRU SERVICIUL 158   
   HOTARAREA NR. 27 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI A CENTRULUI OPERAT 149   
   HOTARAREA NR. 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 10 MAI 2015 151   
   HOTARAREA NR. 24 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 153   
   HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA MODULUI DE ORGANIZARE A APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA BUDESTI 146   
   HOTARAREA NR. 22 - INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A PATRIMONIULUI COMUNEI BUDESTI, JUDETUL VALCEA, PE ANUL 20 147   
   HOTARAREA NR. 21 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PE ANUL 2015 151   
   HCL 26 APRILIE 2015 261   
   HCL 23 MARTIE 2015 222   
   HCL 12 MARTIE 2015 214   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti