×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


01 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 30   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 19   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 15   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 13   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - ASFALTARE STRADA ŞCOLII 21   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - AMENAJARE CAROSABIL, TROTOARE ŞI SISTEM DE COLECTARE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 19   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 14   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA HCL NR. 42 DIN 30.08.2017 16   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI 17   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE 15   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UINTĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 12   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL 19   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI 18   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 74 DIN 2018 17   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETAR 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 66 - APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT 40   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 32   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - APROBAREA INFIINTARII A UNEI STATII DE AUTOBUZ 42   
   HOTĂRÂREA NR. 63 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 37   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 37   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 38   
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 214 MP 51   
   HOTĂRÂREA NR. 57 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 405 MP 43   
   HOTĂRÂREA NR. 56 - CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN 46   
   HOTĂRÂREA NR. 55 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI BUDEȘTI 39   
   HOTĂRÂREA NR. 54 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL 38   
   HOTĂRÂREA NR. 53 - ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 44   
   HOTĂRÂREA NR. 52 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA 38   
   HOTĂRÂREA NR. 51 REVOCAREA HCL NR.372018 ŞI APROBAREA IEŞIRII COMUNEI BUDEŞTI 56   
   HOTĂRÂREA NR. 50 ÎNSUŞIRE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIAT ÎNTRE UAT BUDEŞTI ŞI ASOCIAŢIA ANIM 38   
   HOTĂRÂREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET LOCAL 41   
   HOTĂRÂREA NR. 48 COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI NR. 41 25.05.2018 42   
   HOTĂRÂREA NR. 47 COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA HCL NR. 34 DIN 2015 39   
   HOTĂRÂREA NR. 46 APROBAREA SCOATERII DIN INVENTARUL BUNURILOR ȘI DIN EVIDENŢELE CONTABILE 37   
   HOTĂRÂREA NR. 45 RECTIFICARE BUGET LOCAL 35   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 39 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 109   
   HOTARAREA NR. 38 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 23 AUGUST 2015 112   
   HOTARAREA NR. 37 - STABILIREA PROCENTULUI DE MAJORARE A SALARIILOR FUNCTIONARILOR PUBLICI 110   
   HOTARAREA NR. 36 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT BRUTARIE SAT BUDESTI 122   
   HOTARAREA NR. 35 - LA APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 123   
   HOTARAREA NR. 34 - PUNEREA LA DISPOZITIA VIITORULUI CONCESIONAR AI SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE, CU TI 106   
   HOTARAREA NR. 32 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITA 104   
   HOTARAREA NR. 31 - COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BUNESTI AFERENTE SIST 110   
   HOTARAREA NR. 30 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 7 IUNIE 2015 112   
   HOTARAREA NR. 29 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 110   
   HOTARAREA NR. 28 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTEREOMUNITARA PENTRU SERVICIUL 111   
   HOTARAREA NR. 27 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI A CENTRULUI OPERAT 106   
   HOTARAREA NR. 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 10 MAI 2015 107   
   HOTARAREA NR. 24 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 108   
   HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA MODULUI DE ORGANIZARE A APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA BUDESTI 101   
   HOTARAREA NR. 22 - INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A PATRIMONIULUI COMUNEI BUDESTI, JUDETUL VALCEA, PE ANUL 20 103   
   HOTARAREA NR. 21 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PE ANUL 2015 107   
   HCL 26 APRILIE 2015 217   
   HCL 23 MARTIE 2015 176   
   HCL 12 MARTIE 2015 173   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local