PRIMĂRIA BUDEŞTI23 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2019 54   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2019 57   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 124   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 60   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 79   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 88   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 79   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 68   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 93   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 79   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 64   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 125   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 101   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 59 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 187   
   HOTARAREA NR. 58 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ-BARZA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL SAMNIC 176   
   HOTARAREA NR. 57 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 22 DECEMBRIE 2015 167   
   HOTARAREA NR. 56 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 174   
   HOTARAREA NR. 55 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 193   
   HOTARAREA NR. 54 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 169   
   HOTARAREA NR. 53 - ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE 198   
   HOTARAREA NR. 52 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLIC 204   
   HOTARAREA NR. 51 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA NR.24/1999 197   
   HOTARAREA NR. 50 - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016 171   
   HOTARAREA NR. 49 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A SUPRAFETEI DE 2499,70 M.P 171   
   HOTARAREA NR. 48 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT CAMIN CULTURAL SAT BUDESTI 175   
   HOTARAREA NR. 47 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 196   
   HOTARAREA NR. 46 - DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL 190   
   HOTARAREA NR. 45 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30 SEPTEMBRIE 2015 156   
   HOTARAREA NR. 44 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 11 SEPTEMBRIE 2015 169   
   HOTARAREA NR. 43 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AI CONSILIUL LOCAL BUDESTI 163   
   HOTARAREA NR. 42 - ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 109 MP 188   
   HOTARAREA NR. 41 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A UNEI SUPRAFETE DE 282 M.P 171   
   HOTARAREA NR. 40 - APROBARE PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE ZONA INDUSTRIALA 164   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti