PRIMĂRIA BUDEŞTI21 Ianuarie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2019 5   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2019 5   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 47   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 41   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 58   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 67   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 58   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 48   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 71   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 62   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 49   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 92   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 71   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 65   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 59 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 174   
   HOTARAREA NR. 58 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ-BARZA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL SAMNIC 164   
   HOTARAREA NR. 57 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 22 DECEMBRIE 2015 157   
   HOTARAREA NR. 56 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 161   
   HOTARAREA NR. 55 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 179   
   HOTARAREA NR. 54 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 158   
   HOTARAREA NR. 53 - ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE 184   
   HOTARAREA NR. 52 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLIC 185   
   HOTARAREA NR. 51 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA NR.24/1999 182   
   HOTARAREA NR. 50 - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016 159   
   HOTARAREA NR. 49 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A SUPRAFETEI DE 2499,70 M.P 161   
   HOTARAREA NR. 48 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT CAMIN CULTURAL SAT BUDESTI 164   
   HOTARAREA NR. 47 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 184   
   HOTARAREA NR. 46 - DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL 178   
   HOTARAREA NR. 45 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30 SEPTEMBRIE 2015 147   
   HOTARAREA NR. 44 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 11 SEPTEMBRIE 2015 158   
   HOTARAREA NR. 43 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AI CONSILIUL LOCAL BUDESTI 151   
   HOTARAREA NR. 42 - ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 109 MP 179   
   HOTARAREA NR. 41 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A UNEI SUPRAFETE DE 282 M.P 160   
   HOTARAREA NR. 40 - APROBARE PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE ZONA INDUSTRIALA 154   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti