Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

PRIMĂRIA BUDEŞTIPrim─âria comunei Bude┼čti, jude┼úul V├ólcea     MONITOR OFICIAL LOCAL
07 Noiembrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hot─âr├óre pot fi propuse de consilieri sau de primar. ├Än exercitarea atribu╚Ťiilor ce ├«i revin Consiliul Local adopt─â hot─âr├óri, cu votul majorit─â╚Ťii membrilor prezen╚Ťi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ╚Öi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit─â╚Ťii administra╚Ťiei publice locale. Hot─âr├órile Consiliului Local se semneaz─â de consilierul care conduce sedin╚Ťele de consiliu ╚Öi se contrasemneaz─â pentru legalitate de c─âtre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODE╚Ü ├ÄN STRADA PISCU FIRII 3   
   HOT─éR├éREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTUIELI 4   
   HOT─éR├éREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTUIELI PE ANUL 2019 25   
   HOT─éR├éREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODE╚Ü ├ÄN STRADA PISCU FIRII 22   
   HOT─éR├éREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTAN╚ÜILOR CONSILIULUI LOCAL BUDE╚śTI 19   
   HOT─éR├éREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDE╚śTI 22   
   HOT─éR├éREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINAN╚Ü─éRII 23   
   HOT─éR├éREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ╚śI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 23   
   HOT─éR├éREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTULELI PE ANUL 2019 15   
   HOT─éR├éREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ╚śI A STATULUI DE FUNC╚ÜII 26   
   HOT─éR├éREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAM─é ╚śI STAT DE FUNC╚ÜII 28   
   HOT─éR├éREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ╚śI FUNC╚ÜIONARE 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 86 - ├ÄNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 85   
   HOT─éR├éREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDI┼óIILE DE EXECU┼óIE A LUCR─éRILOR 85   
   HOT─éR├éREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI RE┼óELEI ┼×COLARE 88   
   HOT─éR├éREA NR. 83 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN┼óI PERSONALI 89   
   HOT─éR├éREA NR. 82 - APROBARE PUZ 84   
   HOT─éR├éREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE P├éR├éUL S├éMNIC 94   
   HOT─éR├éREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE P├éR├éUL S├éMNIC 92   
   HOT─éR├éREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 89   
   HOT─éR├éREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRA┼óII 83   
   HOT─éR├éREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ┼×I EXTINDERE CANALIZARE 84   
   HOT─éR├éREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 85   
   HOT─éR├éREA NR. 75 - ALEGERE PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é 87   
   HOT─éR├éREA NR. 74 - APROBAREA DELEG─éRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 109   
   HOT─éR├éREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSIN╚Ü─é A UNUI TEREN 114   
   HOT─éR├éREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAM─é ╚śI STAT DE FUNCTII 113   
   HOT─éR├éREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ╚śI ACCES LA PROPRIET─é╚ÜI 106   
   HOT─éR├éREA NR. 70 - MODERNIZARE STRAD─é ALUNI╚ś ╚śI INTRODUCERE RE╚ÜEA DE CANALIZARE 105   
   HOT─éR├éREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERS─éRII CENTENARULUI MARII UNIRI 97   
   HOT─éR├éREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ╚śI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 107   
   HOT─éR├éREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 96   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 59 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 162   
   HOTARAREA NR. 58 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ-BARZA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL SAMNIC 151   
   HOTARAREA NR. 57 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 22 DECEMBRIE 2015 146   
   HOTARAREA NR. 56 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 150   
   HOTARAREA NR. 55 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 162   
   HOTARAREA NR. 54 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 145   
   HOTARAREA NR. 53 - ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE 170   
   HOTARAREA NR. 52 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLIC 171   
   HOTARAREA NR. 51 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA NR.24/1999 167   
   HOTARAREA NR. 50 - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016 148   
   HOTARAREA NR. 49 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A SUPRAFETEI DE 2499,70 M.P 150   
   HOTARAREA NR. 48 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT CAMIN CULTURAL SAT BUDESTI 151   
   HOTARAREA NR. 47 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 170   
   HOTARAREA NR. 46 - DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL 165   
   HOTARAREA NR. 45 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30 SEPTEMBRIE 2015 136   
   HOTARAREA NR. 44 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 11 SEPTEMBRIE 2015 148   
   HOTARAREA NR. 43 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AI CONSILIUL LOCAL BUDESTI 140   
   HOTARAREA NR. 42 - ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 109 MP 164   
   HOTARAREA NR. 41 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A UNEI SUPRAFETE DE 282 M.P 149   
   HOTARAREA NR. 40 - APROBARE PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE ZONA INDUSTRIALA 142   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti