PRIMĂRIA BUDEŞTI
22 Octombrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 APRILIE 2020 157   
   BUDESTI, HCL 43 DIN 30 APRILIE 2020 101   
   BUDESTI, HCL 42 DIN 30 APRILIE 2020 93   
   BUDESTI, HCL 41 DIN 30 APRILIE 2020 81   
   BUDESTI, HCL 40 DIN 30 APRILIE 2020 74   
   BUDESTI, HCL 39 DIN 30 APRILIE 2020 72   
   BUDESTI, HCL 38 DIN 30 APRILIE 2020 90   
   BUDESTI, HCL 37 DIN 30 APRILIE 2020 78   
   BUDESTI, HCL 36 DIN 01 APRILIE 2020 82   
   BUDESTI, HCL 35 DIN 01 APRILIE 2020 82   
   BUDESTI, HCL 34 DIN 24 MARTIE 2020 67   
   BUDESTI, HCL 33 DIN 20 MARTIE 2020 69   
   BUDESTI, HCL 32 DIN 20 MARTIE 2020 82   
   BUDESTI, HCL 31 DIN 20 MARTIE 2020 64   
   BUDESTI, HCL 30 DIN 20 MARTIE 2020 76   
   BUDESTI, HCL 29 DIN 20 MARTIE 2020 63   
   BUDESTI, HCL 28 DIN 20 MARTIE 2020 69   
   BUDESTI, HCL 27 DIN 20 MARTIE 2020 73   
   BUDESTI, HCL 26 DIN 20 MARTIE 2020 76   
   BUDESTI, HCL 25 DIN 19 FEBRUARIE 2020 76   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 59 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 212   
   HOTARAREA NR. 58 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ-BARZA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL SAMNIC 204   
   HOTARAREA NR. 57 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 22 DECEMBRIE 2015 191   
   HOTARAREA NR. 56 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 198   
   HOTARAREA NR. 55 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 215   
   HOTARAREA NR. 54 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 196   
   HOTARAREA NR. 53 - ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE 224   
   HOTARAREA NR. 52 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLIC 233   
   HOTARAREA NR. 51 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA NR.24/1999 222   
   HOTARAREA NR. 50 - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016 192   
   HOTARAREA NR. 49 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A SUPRAFETEI DE 2499,70 M.P 197   
   HOTARAREA NR. 48 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT CAMIN CULTURAL SAT BUDESTI 201   
   HOTARAREA NR. 47 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 224   
   HOTARAREA NR. 46 - DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL 214   
   HOTARAREA NR. 45 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30 SEPTEMBRIE 2015 180   
   HOTARAREA NR. 44 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 11 SEPTEMBRIE 2015 193   
   HOTARAREA NR. 43 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AI CONSILIUL LOCAL BUDESTI 187   
   HOTARAREA NR. 42 - ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 109 MP 214   
   HOTARAREA NR. 41 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A UNEI SUPRAFETE DE 282 M.P 196   
   HOTARAREA NR. 40 - APROBARE PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE ZONA INDUSTRIALA 186   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local