PRIMĂRIA BUDEŞTI
06 Aprilie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 24 DIN 23 DECEMBRIE 2020 70   
   BUDESTI, HCL 23 DIN 23 DECEMBRIE 2020 55   
   BUDESTI, HCL 22 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 21 DIN 23 DECEMBRIE 2020 52   
   BUDESTI, HCL 20 DIN 23 DECEMBRIE 2020 47   
   BUDESTI, HCL 19 DIN 23 DECEMBRIE 2020 47   
   BUDESTI, HCL 18 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 17 DIN 23 DECEMBRIE 2020 44   
   BUDESTI, HCL 16 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 15 DIN 23 DECEMBRIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 14 DIN 11 DECEMBRIE 2020 48   
   BUDESTI, HCL 13 DIN 11 DECEMBRIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 12 DIN 11 DECEMBRIE 2020 34   
   BUDESTI, HCL 11 DIN 04 DECEMBRIE 2020 34   
   BUDESTI, HCL 10 DIN 04 DECEMBRIE 2020 39   
   BUDESTI, HCL 9 DIN 19 NOIEMBRIE 2020 37   
   BUDESTI, HCL 8 DIN 19 NOIEMBRIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 7 DIN 12 NOIEMBRIE 2020 32   
   BUDESTI, HCL 6 DIN 12 NOIEMBRIE 2020 31   
   BUDESTI, HCL 5 DIN 12 NOIEMBRIE 2020 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 59 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 235   
   HOTARAREA NR. 58 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ-BARZA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL SAMNIC 227   
   HOTARAREA NR. 57 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 22 DECEMBRIE 2015 215   
   HOTARAREA NR. 56 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL BUDESTI 223   
   HOTARAREA NR. 55 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 237   
   HOTARAREA NR. 54 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 214   
   HOTARAREA NR. 53 - ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE 245   
   HOTARAREA NR. 52 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLIC 250   
   HOTARAREA NR. 51 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA NR.24/1999 242   
   HOTARAREA NR. 50 - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016 213   
   HOTARAREA NR. 49 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A SUPRAFETEI DE 2499,70 M.P 218   
   HOTARAREA NR. 48 - CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN DIN PCT CAMIN CULTURAL SAT BUDESTI 221   
   HOTARAREA NR. 47 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 245   
   HOTARAREA NR. 46 - DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL 236   
   HOTARAREA NR. 45 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30 SEPTEMBRIE 2015 203   
   HOTARAREA NR. 44 - RECTIFICARE BUGET LOCAL - 11 SEPTEMBRIE 2015 214   
   HOTARAREA NR. 43 - ALEGEREA IN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AI CONSILIUL LOCAL BUDESTI 207   
   HOTARAREA NR. 42 - ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 109 MP 235   
   HOTARAREA NR. 41 - PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A UNEI SUPRAFETE DE 282 M.P 218   
   HOTARAREA NR. 40 - APROBARE PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE ZONA INDUSTRIALA 206   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local