PRIMĂRIA BUDEŞTI
25 Iunie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 20   
   BUDESTI, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 20   
   BUDESTI, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 77   
   BUDESTI, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 82   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 103 DIN 16 DECEMBRIE 2019 32   
   BUDESTI, HCL 96 DIN 28 NOIEMBRIE 2019 31   
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 158   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 85   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 103   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 113   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 101   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 93   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 116   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 101   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 87   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 159   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 124   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 117   
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 MAI 2019 34   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local