×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


25 Aprilie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 32   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 23   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 17   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 14   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - ASFALTARE STRADA ŞCOLII 22   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - AMENAJARE CAROSABIL, TROTOARE ŞI SISTEM DE COLECTARE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 21   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA HCL NR. 42 DIN 30.08.2017 17   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI 17   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE 17   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI 13   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UINTĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 12   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI 19   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 74 DIN 2018 18   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL 21   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETAR 20   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 24 STABILIREA DATEI DE 28 ŞI 29 IULIE 2018 PENTRU ORGANIZAREA ZILEI COMUNEI BUDEŞTI 25   
   HOTĂRÂREA NR. 23 RECTIFICARE BUGET LOCAL 37   
   HOTĂRÂREA NR. 22 APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 26   
   HOTĂRÂREA NR. 21 UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU FINANŢAREA CHELT. 24   
   HOTĂRÂREA NR. 20 RECTIFICARE BUGET LOCAL 27   
   HOTĂRÂREA NR. 19 ALEGEREA ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIUL LOCAL BUDEŞTI 25   
   HOTĂRÂREA NR. 18 APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 33   
   HOTĂRÂREA NR. 17 APROBAREA INVENTARIERII ANUALE A BUNURILOR APARŢINÂND UAT 30   
   HOTĂRÂREA NR. 16 STABILIRE MODALITATE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 30   
   HOTĂRÂREA NR. 15 APROBARE AMENAJAMENT PASTORAL COMUNA BUDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 31   
   HOTĂRÂREA NR. 14 APROBARE REŢEA ŞCOLARĂ DE PE RAZA COMUNEI BUDEŞTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 31   
   HOTĂRÂREA NR. 13 ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN HCL NR. 75 DIN 14.12.2017 28   
   HOTĂRÂREA NR. 12 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE 34   
   HOTĂRÂREA NR. 11 STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL 32   
   HOTĂRÂREA NR. 10 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 30   
   HOTĂRÂREA NR. 9 APROBARE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2018 31   
   HOTĂRÂREA NR. 8 ACTUALIZAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE 32   
   HOTĂRÂREA NR. 7 APROBAREA FINANŢĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI CARE NU 27   
   HOTĂRÂREA NR. 6 CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ, SAT BUDEŞTI, COMUNA BUDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 29   
   HOTĂRÂREA NR. 5 VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL LA STABILIREA CUANTUMULUI AJUTORULUI 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local