PRIMĂRIA BUDEŞTI10 Decembrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 18   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 24   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 41   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 39   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 34   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 33   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 39   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 34   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 34   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 52   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 44   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 35   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 44 RECTIFICARE BUGET LOCAL 87   
   HOTĂRÂREA NR. 43 ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 83   
   HOTĂRÂREA NR. 42 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 92   
   HOTĂRÂREA NR. 41 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 84   
   HOTĂRÂREA NR. 40 REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIAL 83   
   HOTĂRÂREA NR. 39 ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 82   
   HOTĂRÂREA NR. 38 REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 78   
   HOTĂRÂREA NR. 37 ÎNSUŞIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA 83   
   HOTĂRÂREA NR. 36 AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR 79   
   HOTĂRÂREA NR. 35 MODERNIZARE STRADA ALUNIŞ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 78   
   HOTĂRÂREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI BUDEȘTI 82   
   HOTĂRÂREA NR. 33 APROBAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR 89   
   HOTĂRÂREA NR. 32 APROBARE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU DIN CĂMINULUI CULTURAL 86   
   HOTĂRÂREA NR. 31 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.2 ȘI ANEXEI 2 LA H.C.L.NR.11 DIN 2018 80   
   HOTĂRÂREA NR. 30 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCŢII 87   
   HOTĂRÂREA NR. 29 RECTIFICARE BUGET LOCAL 79   
   HOTĂRÂREA NR. 28 APROBAREA PROPUNERE DE CASARE 76   
   HOTĂRÂREA NR. 27 80   
   HOTĂRÂREA NR. 26 APROBAREA FINANŢĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI CARE NU 71   
   HOTĂRÂREA NR. 25 MODIFICAREA HCL NR.25 - 30.06.2011 PRIVIND CONSTITUIREA STRUCTURII DE SPECIALITATE 66   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti