Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

PRIMĂRIA BUDEŞTIPrim─âria comunei Bude┼čti, jude┼úul V├ólcea     MONITOR OFICIAL LOCAL
07 Noiembrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hot─âr├óre pot fi propuse de consilieri sau de primar. ├Än exercitarea atribu╚Ťiilor ce ├«i revin Consiliul Local adopt─â hot─âr├óri, cu votul majorit─â╚Ťii membrilor prezen╚Ťi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ╚Öi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit─â╚Ťii administra╚Ťiei publice locale. Hot─âr├órile Consiliului Local se semneaz─â de consilierul care conduce sedin╚Ťele de consiliu ╚Öi se contrasemneaz─â pentru legalitate de c─âtre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODE╚Ü ├ÄN STRADA PISCU FIRII 3   
   HOT─éR├éREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTUIELI 4   
   HOT─éR├éREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTUIELI PE ANUL 2019 27   
   HOT─éR├éREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODE╚Ü ├ÄN STRADA PISCU FIRII 23   
   HOT─éR├éREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTAN╚ÜILOR CONSILIULUI LOCAL BUDE╚śTI 20   
   HOT─éR├éREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDE╚śTI 23   
   HOT─éR├éREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINAN╚Ü─éRII 24   
   HOT─éR├éREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ╚śI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 24   
   HOT─éR├éREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTULELI PE ANUL 2019 17   
   HOT─éR├éREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ╚śI A STATULUI DE FUNC╚ÜII 27   
   HOT─éR├éREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAM─é ╚śI STAT DE FUNC╚ÜII 28   
   HOT─éR├éREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ╚śI FUNC╚ÜIONARE 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 66 - APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT 92   
   HOT─éR├éREA NR. 65 - APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 82   
   HOT─éR├éREA NR. 64 - APROBAREA INFIINTARII A UNEI STATII DE AUTOBUZ 92   
   HOT─éR├éREA NR. 63 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 90   
   HOT─éR├éREA NR. 62 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 86   
   HOT─éR├éREA NR. 61 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 87   
   HOT─éR├éREA NR. 58 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONA╚ÜIE A TERENULUI INTRAVILAN - 214 MP 103   
   HOT─éR├éREA NR. 57 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONA╚ÜIE A TERENULUI INTRAVILAN - 405 MP 93   
   HOT─éR├éREA NR. 56 - CONCESIONAREA PRIN LICITA╚ÜIE PUBLIC─é A TERENULUI INTRAVILAN 93   
   HOT─éR├éREA NR. 55 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI BUDE╚śTI 87   
   HOT─éR├éREA NR. 54 - DESEMNAREA REPREZENTAN╚ÜILOR CONSILIULUI LOCAL 85   
   HOT─éR├éREA NR. 53 - ALEGERE PRE╚śEDINTE DE ╚śEDIN╚Ü─é 98   
   HOT─éR├éREA NR. 52 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIA╚ÜIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR─é APA V├éLCEA 90   
   HOT─éR├éREA NR. 51 REVOCAREA HCL NR.372018 ┼×I APROBAREA IE┼×IRII COMUNEI BUDE┼×TI 97   
   HOT─éR├éREA NR. 50 ├ÄNSU┼×IRE CONTRACT DE PREST─éRI SERVICII ├ÄNCHEIAT ├ÄNTRE UAT BUDE┼×TI ┼×I ASOCIA┼óIA ANIM 82   
   HOT─éR├éREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET LOCAL 94   
   HOT─éR├éREA NR. 48 COMPLETAREA HOT─éR├éRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDE┼×TI NR. 41 25.05.2018 90   
   HOT─éR├éREA NR. 47 COMPLETAREA ┼×I MODIFICAREA HCL NR. 34 DIN 2015 86   
   HOT─éR├éREA NR. 46 APROBAREA SCOATERII DIN INVENTARUL BUNURILOR ╚śI DIN EVIDEN┼óELE CONTABILE 91   
   HOT─éR├éREA NR. 45 RECTIFICARE BUGET LOCAL 85   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti