×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

12 Septembrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 32 APROBARE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU DIN CĂMINULUI CULTURAL 6   
   HOTĂRÂREA NR. 31 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.2 ȘI ANEXEI 2 LA H.C.L.NR.11 DIN 2018 5   
   HOTĂRÂREA NR. 30 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCŢII 7   
   HOTĂRÂREA NR. 29 RECTIFICARE BUGET LOCAL 3   
   HOTĂRÂREA NR. 28 APROBAREA PROPUNERE DE CASARE 3   
   HOTĂRÂREA NR. 27 5   
   HOTĂRÂREA NR. 26 APROBAREA FINANŢĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI CARE NU 3   
   HOTĂRÂREA NR. 25 MODIFICAREA HCL NR.25 - 30.06.2011 PRIVIND CONSTITUIREA STRUCTURII DE SPECIALITATE 3   
   HOTĂRÂREA NR. 24 STABILIREA DATEI DE 28 ŞI 29 IULIE 2018 PENTRU ORGANIZAREA ZILEI COMUNEI BUDEŞTI 4   
   HOTĂRÂREA NR. 23 RECTIFICARE BUGET LOCAL 3   
   HOTĂRÂREA NR. 22 APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 3   
   HOTĂRÂREA NR. 21 UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU FINANŢAREA CHELT. 3   
   HOTĂRÂREA NR. 20 RECTIFICARE BUGET LOCAL 3   
   HOTĂRÂREA NR. 19 ALEGEREA ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIUL LOCAL BUDEŞTI 3   
   HOTĂRÂREA NR. 18 APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 3   
   HOTĂRÂREA NR. 17 APROBAREA INVENTARIERII ANUALE A BUNURILOR APARŢINÂND UAT 3   
   HOTĂRÂREA NR. 16 STABILIRE MODALITATE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 3   
   HOTĂRÂREA NR. 15 APROBARE AMENAJAMENT PASTORAL COMUNA BUDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 4   
   HOTĂRÂREA NR. 14 APROBARE REŢEA ŞCOLARĂ DE PE RAZA COMUNEI BUDEŞTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 13 ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN HCL NR. 75 DIN 14.12.2017 3   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI BUDEȘTI 93   
   HOTĂRÂREA NR 8 - ASFALTARE DRUM BERCIOIU L = 1445 M COMUNA BUDEȘTI 87   
   HOTĂRÂREA NR 7 - ASFALTARE DRUM PISCUL PIETREI COMUNA BUDEȘTI 84   
   HOTĂRÂREA NR 6 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZIȚII PE ANUL 2017 84   
   HOTĂRÂREA NR 5 - ÎNSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 84   
   HOTĂRÂREA NR 4 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL LA STABILIREA COANTUMULUI 83   
   HOTĂRÂREA NR 3 - APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 87   
   HOTĂRÂREA NR 2 - APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A ȘTATULUI DE FUNCȚII 90   
   HOTĂRÂREA NR 1 - ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMANT PREUNIVERSITAR 85   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local