PRIMĂRIA BUDEŞTI
14 August
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 24 DIN 19 FEBRUARIE 2020 46   
   BUDESTI, HCL 23 DIN 19 FEBRUARIE 2020 42   
   BUDESTI, HCL 22 DIN 19 FEBRUARIE 2020 43   
   BUDESTI, HCL 21 DIN 19 FEBRUARIE 2020 39   
   BUDESTI, HCL 20 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   BUDESTI, HCL 19 DIN 19 FEBRUARIE 2020 41   
   BUDESTI, HCL 18 DIN 19 FEBRUARIE 2020 42   
   BUDESTI, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 41   
   BUDESTI, HCL 16 DIN 06 FEBRUARIE 2020 40   
   BUDESTI, HCL 15 DIN 31 IANUARIE 2020 49   
   BUDESTI, HCL 14 DIN 31 IANUARIE 2020 42   
   BUDESTI, HCL 13 DIN 31 IANUARIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 12 DIN 31 IANUARIE 2020 35   
   BUDESTI, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 36   
   BUDESTI, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   BUDESTI, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 33   
   BUDESTI, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 33   
   BUDESTI, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 33   
   BUDESTI, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
   BUDESTI, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 103 DIN 16 DECEMBRIE 2019 49   
   BUDESTI, HCL 96 DIN 28 NOIEMBRIE 2019 50   
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 173   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 100   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 119   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 125   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 117   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 110   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 129   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 117   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 104   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 174   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 141   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 135   
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 MAI 2019 55   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local