×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


26 Iunie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 14 - ASFALTARE STRADA ŞCOLII 44   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - AMENAJARE CAROSABIL, TROTOARE ŞI SISTEM DE COLECTARE 41   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 42   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 34   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA HCL NR. 42 DIN 30.08.2017 39   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI 44   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE 44   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI 33   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UINTĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 33   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL 42   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI 38   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 74 DIN 2018 43   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL 46   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETAR 42   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 66 - APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT 61   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 52   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - APROBAREA INFIINTARII A UNEI STATII DE AUTOBUZ 63   
   HOTĂRÂREA NR. 63 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 59   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 58   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 60   
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 214 MP 72   
   HOTĂRÂREA NR. 57 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 405 MP 63   
   HOTĂRÂREA NR. 56 - CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN 67   
   HOTĂRÂREA NR. 55 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI BUDEȘTI 56   
   HOTĂRÂREA NR. 54 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL 55   
   HOTĂRÂREA NR. 53 - ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 66   
   HOTĂRÂREA NR. 52 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA 57   
   HOTĂRÂREA NR. 51 REVOCAREA HCL NR.372018 ŞI APROBAREA IEŞIRII COMUNEI BUDEŞTI 72   
   HOTĂRÂREA NR. 50 ÎNSUŞIRE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIAT ÎNTRE UAT BUDEŞTI ŞI ASOCIAŢIA ANIM 52   
   HOTĂRÂREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET LOCAL 64   
   HOTĂRÂREA NR. 48 COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI NR. 41 25.05.2018 63   
   HOTĂRÂREA NR. 47 COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA HCL NR. 34 DIN 2015 58   
   HOTĂRÂREA NR. 46 APROBAREA SCOATERII DIN INVENTARUL BUNURILOR ȘI DIN EVIDENŢELE CONTABILE 56   
   HOTĂRÂREA NR. 45 RECTIFICARE BUGET LOCAL 55   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local