×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


14 Februarie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 52 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA 32   
   HOTĂRÂREA NR. 51 REVOCAREA HCL NR.372018 ŞI APROBAREA IEŞIRII COMUNEI BUDEŞTI 46   
   HOTĂRÂREA NR. 50 ÎNSUŞIRE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIAT ÎNTRE UAT BUDEŞTI ŞI ASOCIAŢIA ANIM 30   
   HOTĂRÂREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET LOCAL 31   
   HOTĂRÂREA NR. 48 COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI NR. 41 25.05.2018 36   
   HOTĂRÂREA NR. 47 COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA HCL NR. 34 DIN 2015 31   
   HOTĂRÂREA NR. 46 APROBAREA SCOATERII DIN INVENTARUL BUNURILOR ȘI DIN EVIDENŢELE CONTABILE 31   
   HOTĂRÂREA NR. 45 RECTIFICARE BUGET LOCAL 27   
   HOTĂRÂREA NR. 44 RECTIFICARE BUGET LOCAL 29   
   HOTĂRÂREA NR. 43 ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 28   
   HOTĂRÂREA NR. 42 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 28   
   HOTĂRÂREA NR. 41 REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEȘTI 29   
   HOTĂRÂREA NR. 40 REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIAL 31   
   HOTĂRÂREA NR. 39 ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 26   
   HOTĂRÂREA NR. 38 REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 23   
   HOTĂRÂREA NR. 37 ÎNSUŞIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA 28   
   HOTĂRÂREA NR. 36 AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR 29   
   HOTĂRÂREA NR. 35 MODERNIZARE STRADA ALUNIŞ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 28   
   HOTĂRÂREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI BUDEȘTI 26   
   HOTĂRÂREA NR. 33 APROBAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR 30   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI BUDEȘTI 108   
   HOTĂRÂREA NR 8 - ASFALTARE DRUM BERCIOIU L = 1445 M COMUNA BUDEȘTI 101   
   HOTĂRÂREA NR 7 - ASFALTARE DRUM PISCUL PIETREI COMUNA BUDEȘTI 101   
   HOTĂRÂREA NR 6 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZIȚII PE ANUL 2017 98   
   HOTĂRÂREA NR 5 - ÎNSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 102   
   HOTĂRÂREA NR 4 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL LA STABILIREA COANTUMULUI 99   
   HOTĂRÂREA NR 3 - APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 104   
   HOTĂRÂREA NR 2 - APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A ȘTATULUI DE FUNCȚII 109   
   HOTĂRÂREA NR 1 - ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMANT PREUNIVERSITAR 102   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local