Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

PRIMĂRIA BUDEŞTIPrim─âria comunei Bude┼čti, jude┼úul V├ólcea     MONITOR OFICIAL LOCAL
07 Noiembrie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hot─âr├óre pot fi propuse de consilieri sau de primar. ├Än exercitarea atribu╚Ťiilor ce ├«i revin Consiliul Local adopt─â hot─âr├óri, cu votul majorit─â╚Ťii membrilor prezen╚Ťi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ╚Öi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit─â╚Ťii administra╚Ťiei publice locale. Hot─âr├órile Consiliului Local se semneaz─â de consilierul care conduce sedin╚Ťele de consiliu ╚Öi se contrasemneaz─â pentru legalitate de c─âtre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODE╚Ü ├ÄN STRADA PISCU FIRII 3   
   HOT─éR├éREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTUIELI 4   
   HOT─éR├éREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTUIELI PE ANUL 2019 25   
   HOT─éR├éREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODE╚Ü ├ÄN STRADA PISCU FIRII 22   
   HOT─éR├éREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTAN╚ÜILOR CONSILIULUI LOCAL BUDE╚śTI 19   
   HOT─éR├éREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDE╚śTI 22   
   HOT─éR├éREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINAN╚Ü─éRII 23   
   HOT─éR├éREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ╚śI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 23   
   HOT─éR├éREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ╚śI CHELTULELI PE ANUL 2019 15   
   HOT─éR├éREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ╚śI A STATULUI DE FUNC╚ÜII 26   
   HOT─éR├éREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAM─é ╚śI STAT DE FUNC╚ÜII 28   
   HOT─éR├éREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ╚śI FUNC╚ÜIONARE 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 86 - ├ÄNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 85   
   HOT─éR├éREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDI┼óIILE DE EXECU┼óIE A LUCR─éRILOR 85   
   HOT─éR├éREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI RE┼óELEI ┼×COLARE 88   
   HOT─éR├éREA NR. 83 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN┼óI PERSONALI 88   
   HOT─éR├éREA NR. 82 - APROBARE PUZ 84   
   HOT─éR├éREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE P├éR├éUL S├éMNIC 94   
   HOT─éR├éREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE P├éR├éUL S├éMNIC 92   
   HOT─éR├éREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 89   
   HOT─éR├éREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRA┼óII 83   
   HOT─éR├éREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ┼×I EXTINDERE CANALIZARE 84   
   HOT─éR├éREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 85   
   HOT─éR├éREA NR. 75 - ALEGERE PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é 87   
   HOT─éR├éREA NR. 74 - APROBAREA DELEG─éRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 109   
   HOT─éR├éREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSIN╚Ü─é A UNUI TEREN 114   
   HOT─éR├éREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAM─é ╚śI STAT DE FUNCTII 113   
   HOT─éR├éREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ╚śI ACCES LA PROPRIET─é╚ÜI 106   
   HOT─éR├éREA NR. 70 - MODERNIZARE STRAD─é ALUNI╚ś ╚śI INTRODUCERE RE╚ÜEA DE CANALIZARE 105   
   HOT─éR├éREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERS─éRII CENTENARULUI MARII UNIRI 97   
   HOT─éR├éREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ╚śI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 107   
   HOT─éR├éREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 96   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOT─éR├éRE CONSILIUL JUDE╚ÜEAN 240   
   HOT─éR├éREA NR 28 - PUNEREA LA DISPOZI╚ÜIE CU TITLU GRATUIT A UNEI SUPRAFE╚ÜE DE TEREN 251   
   HOT─éR├éREA NR 27 - PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 196   
   HOT─éR├éREA NR 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 189   
   HOT─éR├éREA NR 25 - ACTUALIZAREA TARIFULUI DE PRESTARE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 194   
   HOT─éR├éREA NR 24 - ORGANIZAREA RE╚ÜELEI ╚śCOLARE A UNITA╚ÜIILOR DE ├ÄNV─é╚Ü─éM├éNT PREUNIVERSITAR 191   
   HOT─éR├éREA NR 23 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ╚śTATULUI DE FUNC╚ÜII 222   
   HOT─éR├éREA NR 22 - APROBARE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2017 201   
   HOT─éR├éREA NR 21 - MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL COMUNA BUDE╚śTI 206   
   HOT─éR├éREA NR 20 - ALEGEREA IN FUNC╚ÜIA DE PRE╚śEDINTE DE ╚śEDIN╚Ü─é AL CONSILIULUI LOCAL 180   
   HOT─éR├éREA NR 19 - CONSTRUIRE GR─éDINI╚Ü─é SAT BUDE╚śTI 190   
   HOT─éR├éREA NR 18 - CONSTRUIRE POD PESTE P├éR├éUL S├éMNIC IN PUNCTUL DC 30 ANDRONE╚śTI 189   
   HOT─éR├éREA NR 17 - CONSTRUIRE PUN╚ÜI PIETONALE IN SATELE LINIA SI RACOVI╚ÜA, COMUNA BUDE╚śTI 190   
   HOT─éR├éREA NR 16 - REABILITARE ╚śI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BUDE╚śTI 180   
   HOT─éR├éREA NR 15 - ASFALTARE DC 31 BERCIOIU - G├éLTOFANI KM 0+000 - 4+350 172   
   HOT─éR├éREA NR 14 - PRIMA ├ÄNFIIN╚ÜARE RE╚ÜEA PUBLIC─é DE AP─é UZAT─é 181   
   HOT─éR├éREA NR 13 - MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOL─é, L = 6,10 KM 179   
   HOT─éR├éREA NR 12 - MODIFICAREA ANEXEI NR.1 DIN HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27/29.11.2016 185   
   HOT─éR├éREA NR 11 - MODIFICAREA ╚śI COMPLETAREA HOT─éR├éRII NR 24/1999 177   
   HOT─éR├éREA NR 10 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUA╚ÜII DE URGEN╚Ü─é 182   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti