×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


26 Iunie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 34 - MODIFICARE HCL NR 2 DIN 09.01.2019 48   
   HOTĂRÂREA NR. 33 - REVOCARE HCL NR 18 DIN 21 FEBRUARIE 2019 32   
   HOTĂRÂREA NR. 32 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE TĂIERE ŞI/SAU TOALETAREA A ARBORILOR 32   
   HOTĂRÂREA NR. 31 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 27   
   HOTĂRÂREA NR. 30 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2019 27   
   HOTĂRÂREA NR. 29 - ÎNREGISTRAREA COMUNEI BUDEŞTI ÎN SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ 26   
   HOTĂRÂREA NR. 28 - MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART.3 DIN HCL NR 58 DIN 28.09.2019 28   
   HOTĂRÂREA NR. 27 - COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR 24/1999 26   
   HOTĂRÂREA NR. 26 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 47   
   HOTĂRÂREA NR. 25 - APROBARE ORGANIGRAMA ŞI STAT DE FUNCŢII 31   
   HOTĂRÂREA NR. 24 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 30   
   HOTĂRÂREA NR.23 - APROBAREA PROIECTULUI - REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII 26   
   HOTĂRÂREA NR. 22 - CONCESIONARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 27   
   HOTĂRÂREA NR. 21 - ACHIZIŢIONAREA UNUI NUMĂR DE 2000 POMI FRUCTIFERI 29   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - APROBAREA REZULTATELOR IVENTARIERII GENERALE 23   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 21   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 66   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 49   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 44   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 43   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 40   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 38   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 38   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 40   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 39   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 42   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 40   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 37   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 38   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 36   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 39   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 38   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 61   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 67   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 65   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 58   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 58   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 56   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 62   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 50   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTĂRÂRE CONSILIUL JUDEȚEAN 213   
   HOTĂRÂREA NR 28 - PUNEREA LA DISPOZIȚIE CU TITLU GRATUIT A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN 223   
   HOTĂRÂREA NR 27 - PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 171   
   HOTĂRÂREA NR 26 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 164   
   HOTĂRÂREA NR 25 - ACTUALIZAREA TARIFULUI DE PRESTARE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 174   
   HOTĂRÂREA NR 24 - ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 167   
   HOTĂRÂREA NR 23 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ȘTATULUI DE FUNCȚII 198   
   HOTĂRÂREA NR 22 - APROBARE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2017 179   
   HOTĂRÂREA NR 21 - MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL COMUNA BUDEȘTI 181   
   HOTĂRÂREA NR 20 - ALEGEREA IN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL 154   
   HOTĂRÂREA NR 19 - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT BUDEȘTI 163   
   HOTĂRÂREA NR 18 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC IN PUNCTUL DC 30 ANDRONEȘTI 165   
   HOTĂRÂREA NR 17 - CONSTRUIRE PUNȚI PIETONALE IN SATELE LINIA SI RACOVIȚA, COMUNA BUDEȘTI 166   
   HOTĂRÂREA NR 16 - REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BUDEȘTI 156   
   HOTĂRÂREA NR 15 - ASFALTARE DC 31 BERCIOIU - GÂLTOFANI KM 0+000 - 4+350 150   
   HOTĂRÂREA NR 14 - PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ 159   
   HOTĂRÂREA NR 13 - MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, L = 6,10 KM 157   
   HOTĂRÂREA NR 12 - MODIFICAREA ANEXEI NR.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27/29.11.2016 161   
   HOTĂRÂREA NR 11 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR 24/1999 156   
   HOTĂRÂREA NR 10 - REACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 161   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local