PRIMĂRIA BUDEŞTI
29 Mai
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 24 DIN 19 FEBRUARIE 2020 19   
   BUDESTI, HCL 23 DIN 19 FEBRUARIE 2020 18   
   BUDESTI, HCL 22 DIN 19 FEBRUARIE 2020 17   
   BUDESTI, HCL 21 DIN 19 FEBRUARIE 2020 16   
   BUDESTI, HCL 20 DIN 19 FEBRUARIE 2020 18   
   BUDESTI, HCL 19 DIN 19 FEBRUARIE 2020 18   
   BUDESTI, HCL 18 DIN 19 FEBRUARIE 2020 19   
   BUDESTI, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 17   
   BUDESTI, HCL 16 DIN 06 FEBRUARIE 2020 18   
   BUDESTI, HCL 15 DIN 31 IANUARIE 2020 25   
   BUDESTI, HCL 14 DIN 31 IANUARIE 2020 17   
   BUDESTI, HCL 13 DIN 31 IANUARIE 2020 16   
   BUDESTI, HCL 12 DIN 31 IANUARIE 2020 16   
   BUDESTI, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 16   
   BUDESTI, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 15   
   BUDESTI, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 15   
   BUDESTI, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 14   
   BUDESTI, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 14   
   BUDESTI, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 15   
   BUDESTI, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 15   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   BUDESTI, HCL 103 DIN 16 DECEMBRIE 2019 21   
   BUDESTI, HCL 96 DIN 28 NOIEMBRIE 2019 18   
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 144   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 74   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 92   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 102   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 93   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 83   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 107   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 93   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 79   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 149   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 116   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 101   
   BUDESTI, HCL 44 DIN 30 MAI 2019 19   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTARAREA NR 8-VALIDARE CONSILIER 149   
   HOTARAREA NR 7-ADOPTARE PROGRAM 152   
   HOTARAREA NR 6-STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 148   
   HOTARAREA NR 5-ALEGEREA VICEPRIMARULUI 156   
   HOTARAREA NR 4- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 147   
   HOTARAREA NR 3 CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 150   
   HOTARAREA NR 2-VALIDARE_INVALIDARE CONSILIERI LOCALI 150   
   HOTARAREA NR 1-CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE 153   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local