×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


02 August
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 66 - APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT 69   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 57   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - APROBAREA INFIINTARII A UNEI STATII DE AUTOBUZ 69   
   HOTĂRÂREA NR. 63 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 65   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 63   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 65   
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 214 MP 77   
   HOTĂRÂREA NR. 57 - ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A TERENULUI INTRAVILAN - 405 MP 70   
   HOTĂRÂREA NR. 56 - CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN 72   
   HOTĂRÂREA NR. 55 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI BUDEȘTI 63   
   HOTĂRÂREA NR. 54 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL 60   
   HOTĂRÂREA NR. 53 - ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 72   
   HOTĂRÂREA NR. 52 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA 65   
   HOTĂRÂREA NR. 51 REVOCAREA HCL NR.372018 ŞI APROBAREA IEŞIRII COMUNEI BUDEŞTI 77   
   HOTĂRÂREA NR. 50 ÎNSUŞIRE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIAT ÎNTRE UAT BUDEŞTI ŞI ASOCIAŢIA ANIM 59   
   HOTĂRÂREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET LOCAL 69   
   HOTĂRÂREA NR. 48 COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI NR. 41 25.05.2018 69   
   HOTĂRÂREA NR. 47 COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA HCL NR. 34 DIN 2015 64   
   HOTĂRÂREA NR. 46 APROBAREA SCOATERII DIN INVENTARUL BUNURILOR ȘI DIN EVIDENŢELE CONTABILE 64   
   HOTĂRÂREA NR. 45 RECTIFICARE BUGET LOCAL 62   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTARAREA NR 8-VALIDARE CONSILIER 109   
   HOTARAREA NR 7-ADOPTARE PROGRAM 112   
   HOTARAREA NR 6-STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 107   
   HOTARAREA NR 5-ALEGEREA VICEPRIMARULUI 113   
   HOTARAREA NR 4- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 107   
   HOTARAREA NR 3 CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 110   
   HOTARAREA NR 2-VALIDARE_INVALIDARE CONSILIERI LOCALI 107   
   HOTARAREA NR 1-CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE 114   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local