PRIMĂRIA BUDEŞTI23 Martie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2019 54   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2019 57   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 124   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 60   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 79   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 88   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 79   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 68   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 93   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 79   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 64   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 125   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 101   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTARAREA NR 29-REALIZAREA INVESTITIEI 206   
   HOTARAREA NR 28-MODIFICARE SI COMPLETAREA HOTARARII 199   
   HOTARAREA NR 27-APROBAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII PROIECTULUI 177   
   HOTARAREA NR 26-STABILIREA INPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2017 206   
   HOTARAREA NR 25-RECTIFICARE BUGET LOCAL 165   
   HOTARAREA NR 24-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNEA DE COLECTARE 165   
   HOTARAREA NR 23-REVOCARE HOTARARE 209   
   HOTARAREA NR 22-RECTIFICARE BUGET LOCAL 194   
   HOTARAREA NR 21-DESEMNARE REPREZENTANTI 191   
   HOTARAREA NR 20-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNI DE COLECTARE 174   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI BUDESTI 156   
   HOTARAREA NR 18-APROBARE INCHEIERE PRIN LICITATIE PUBLICA 153   
   HOTARAREA NR 17-APROBARE PROIECT TEHNIC 155   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 155   
   HOTARAREA NR 15-ALEGEREA IN FUNCTIE DE PRESEDINTE DE SEDINTA 146   
   HOTARAREA NR 13-RECTIFICARE BUGET LOCAL 184   
   HOTARAREA NR 12-MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII 162   
   HOTARAREA NR 11-APROBARE P U B 169   
   HOTARAREA NR 10-PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI 150   
   HOTARAREA NR 9-REVOCARE HOTARARE 164   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti