PRIMĂRIA BUDEŞTI21 Ianuarie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2019 5   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2019 5   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 91 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 47   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 41   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 17.10.2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 58   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE PODEȚ ÎN STRADA PISCU FIRII 67   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI 58   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. BUDEȘTI 48   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI CONSTRUIRE POD - APROBAREA FINANȚĂRII 71   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI CONSTRUIRE POD - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 62   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTULELI PE ANUL 2019 49   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 92   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 71   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 64   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTARAREA NR 29-REALIZAREA INVESTITIEI 193   
   HOTARAREA NR 28-MODIFICARE SI COMPLETAREA HOTARARII 185   
   HOTARAREA NR 27-APROBAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII PROIECTULUI 164   
   HOTARAREA NR 26-STABILIREA INPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2017 191   
   HOTARAREA NR 25-RECTIFICARE BUGET LOCAL 150   
   HOTARAREA NR 24-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNEA DE COLECTARE 153   
   HOTARAREA NR 23-REVOCARE HOTARARE 191   
   HOTARAREA NR 22-RECTIFICARE BUGET LOCAL 179   
   HOTARAREA NR 21-DESEMNARE REPREZENTANTI 174   
   HOTARAREA NR 20-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNI DE COLECTARE 161   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI BUDESTI 147   
   HOTARAREA NR 18-APROBARE INCHEIERE PRIN LICITATIE PUBLICA 143   
   HOTARAREA NR 17-APROBARE PROIECT TEHNIC 141   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 145   
   HOTARAREA NR 15-ALEGEREA IN FUNCTIE DE PRESEDINTE DE SEDINTA 137   
   HOTARAREA NR 13-RECTIFICARE BUGET LOCAL 170   
   HOTARAREA NR 12-MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII 150   
   HOTARAREA NR 11-APROBARE P U B 159   
   HOTARAREA NR 10-PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI 140   
   HOTARAREA NR 9-REVOCARE HOTARARE 151   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti