×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


25 Aprilie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 32   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 23   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 17   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 14   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - ASFALTARE STRADA ŞCOLII 22   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - AMENAJARE CAROSABIL, TROTOARE ŞI SISTEM DE COLECTARE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 21   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 16   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA HCL NR. 42 DIN 30.08.2017 17   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI 17   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE 17   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI 13   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UINTĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 12   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - VENITURILE CE URMEAZĂ A FI LUATE ÎN CALCUL 20   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI 19   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 74 DIN 2018 18   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL 21   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETAR 20   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 13   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 14   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 12   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 14   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 14   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 11   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 12   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 11   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 11   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 12   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 12   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 36   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 41   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 39   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 33   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 34   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 31   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 38   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTARAREA NR 29-REALIZAREA INVESTITIEI 141   
   HOTARAREA NR 28-MODIFICARE SI COMPLETAREA HOTARARII 141   
   HOTARAREA NR 27-APROBAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII PROIECTULUI 121   
   HOTARAREA NR 26-STABILIREA INPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2017 140   
   HOTARAREA NR 25-RECTIFICARE BUGET LOCAL 107   
   HOTARAREA NR 24-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNEA DE COLECTARE 113   
   HOTARAREA NR 23-REVOCARE HOTARARE 136   
   HOTARAREA NR 22-RECTIFICARE BUGET LOCAL 133   
   HOTARAREA NR 21-DESEMNARE REPREZENTANTI 122   
   HOTARAREA NR 20-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNI DE COLECTARE 119   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI BUDESTI 102   
   HOTARAREA NR 18-APROBARE INCHEIERE PRIN LICITATIE PUBLICA 102   
   HOTARAREA NR 17-APROBARE PROIECT TEHNIC 103   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 108   
   HOTARAREA NR 15-ALEGEREA IN FUNCTIE DE PRESEDINTE DE SEDINTA 101   
   HOTARAREA NR 13-RECTIFICARE BUGET LOCAL 123   
   HOTARAREA NR 12-MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII 115   
   HOTARAREA NR 11-APROBARE P U B 122   
   HOTARAREA NR 10-PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI 104   
   HOTARAREA NR 9-REVOCARE HOTARARE 115   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local