×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


26 Iunie
Postat de: budesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 34 - MODIFICARE HCL NR 2 DIN 09.01.2019 48   
   HOTĂRÂREA NR. 33 - REVOCARE HCL NR 18 DIN 21 FEBRUARIE 2019 32   
   HOTĂRÂREA NR. 32 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE TĂIERE ŞI/SAU TOALETAREA A ARBORILOR 32   
   HOTĂRÂREA NR. 31 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 27   
   HOTĂRÂREA NR. 30 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2019 27   
   HOTĂRÂREA NR. 29 - ÎNREGISTRAREA COMUNEI BUDEŞTI ÎN SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ 26   
   HOTĂRÂREA NR. 28 - MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART.3 DIN HCL NR 58 DIN 28.09.2019 28   
   HOTĂRÂREA NR. 27 - COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR 24/1999 26   
   HOTĂRÂREA NR. 26 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 47   
   HOTĂRÂREA NR. 25 - APROBARE ORGANIGRAMA ŞI STAT DE FUNCŢII 31   
   HOTĂRÂREA NR. 24 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 30   
   HOTĂRÂREA NR.23 - APROBAREA PROIECTULUI - REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII 26   
   HOTĂRÂREA NR. 22 - CONCESIONARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 27   
   HOTĂRÂREA NR. 21 - ACHIZIŢIONAREA UNUI NUMĂR DE 2000 POMI FRUCTIFERI 29   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - APROBAREA REZULTATELOR IVENTARIERII GENERALE 23   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 21   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 66   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 49   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - MODERNIZARE DRUM COMUNAL ISLAZ - BARZA 44   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 43   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 86 - ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 72 DIN 22 NOIEMBRIE 2018 40   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - APROBAREAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 38   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - APROBAREA PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE 38   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI 40   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE PUZ 39   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 42   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SÂMNIC 40   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - MODERNIZARE DRUM BARZA TOMULETE 37   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - REABILITARE DRUM PATRAŢII 38   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - MODERNIZARE DRUM ŞI EXTINDERE CANALIZARE 36   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 39   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - ALEGERE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 38   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - APROBAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 61   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN 67   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCTII 65   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - AMENAJARE ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ȘI ACCES LA PROPRIETĂȚI 58   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MODERNIZARE STRADĂ ALUNIȘ ȘI INTRODUCERE REȚEA DE CANALIZARE 58   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ORGANIZAREA SPECTACOLELOR CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI 56   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 62   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - RECTIFICARE BUGET LOCAL 50   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTARAREA NR 29-REALIZAREA INVESTITIEI 152   
   HOTARAREA NR 28-MODIFICARE SI COMPLETAREA HOTARARII 149   
   HOTARAREA NR 27-APROBAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII PROIECTULUI 129   
   HOTARAREA NR 26-STABILIREA INPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2017 150   
   HOTARAREA NR 25-RECTIFICARE BUGET LOCAL 115   
   HOTARAREA NR 24-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNEA DE COLECTARE 120   
   HOTARAREA NR 23-REVOCARE HOTARARE 147   
   HOTARAREA NR 22-RECTIFICARE BUGET LOCAL 144   
   HOTARAREA NR 21-DESEMNARE REPREZENTANTI 135   
   HOTARAREA NR 20-AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU OPERATIUNI DE COLECTARE 126   
   HOTARAREA NR 19-REPREZENTANTUL COMUNEI BUDESTI 109   
   HOTARAREA NR 18-APROBARE INCHEIERE PRIN LICITATIE PUBLICA 111   
   HOTARAREA NR 17-APROBARE PROIECT TEHNIC 110   
   HOTARAREA NR 16-RECTIFICARE BUGET LOCAL 115   
   HOTARAREA NR 15-ALEGEREA IN FUNCTIE DE PRESEDINTE DE SEDINTA 108   
   HOTARAREA NR 13-RECTIFICARE BUGET LOCAL 135   
   HOTARAREA NR 12-MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII 122   
   HOTARAREA NR 11-APROBARE P U B 129   
   HOTARAREA NR 10-PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI 111   
   HOTARAREA NR 9-REVOCARE HOTARARE 123   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local