Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA BUDEŞTI
Primăria comunei Budeşti, judeţul Vâlcea

Unitate, Progres,
Soliditate.

TEHNOLOGII MODERNE PENTRU CEL MAI INALT NIVEL


Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria comunei Budeşti, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informaţii Primăria Comunei BudeŞti

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult


       
User On-Line:       Accesari: 126671      Dupa ip: 23073      Ultima acesare : 2020-07-05 02:33:26  

29 Iulie
Postat de:
Hits: 176

PROCES VERBAL

Comisia de concurs, constituita potrivit Dispozitiei nr.143/02.07.2019, s-a intrunit azi, 29 iulie 2019 si a constatat ca nu au fost indeplinite prevederile art. 156 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca termenul de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Ill-a, a fast depasil.

Citeste mai mult

20 Mai
Postat de: budesti
Hits: 235

Primăria comunei Budeşti,judeţul Vâlcea

Anunţă examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţia publică de execuţie de:
. consilier, clasa I, gradul profesional asistent - Compartimentul Stare Civilă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Budeşti, judeţul Vâlcea. Concursul va avea loc în data de 25 iunie 2019 - orele 10,00 proba scrisă şi în data de 27 iunie 2019 - orele 10,00 - interviul, la sediul Primăriei comunei Budeşti.

Citeste mai mult

25 Aprilie
Postat de: budesti
Hits: 224

Modificarea şi completarea

Dispoziţiei nr. 50/2019 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare

Citeste mai mult

25 Aprilie
Postat de: budesti
Hits: 180


01 Martie
Postat de: budesti
Hits: 254

ANUNȚ

În urma desfăsurării concursului de recutare organizat în data de 26 februarie 2019 în vederea ocupării funcţiei publice de Consilier - Compartimentul Cadastru, grad profesional Debutant, s-au obţinut urmatoarele rezultate finale:

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 9din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti