Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA BUDEŞTIPrimăria comunei Budeşti, judeţul Vâlcea

Unitate, Progres,
Soliditate.

TEHNOLOGII MODERNE PENTRU CEL MAI INALT NIVEL


Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria comunei Budeşti, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informaţii Primăria Comunei BudeŞti

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult

       
User On-Line:       Accesari: 116346      Dupa ip: 20779      Ultima acesare : 2020-02-21 14:16:30  

02 Octombrie
Postat de: budesti
Hits: 79

În urma susținerii probei de interviu

La concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției publice de inspector, grad profesional asistent - compartiment impozite și taxe locale, din cadrul Primăriei Budești, județul Vâlcea, s-au obținut urmatoarele rezultate: 1. BABEANU Elena - Lacramioara 79 puncte ADMIS;

Citeste mai mult

30 Septembrie
Postat de: budesti
Hits: 113

Anunț

În urma susținerii probei scrise la concursul organizat în data de 30 septembrie 2019, în vederea ocupării funcției publice de inspector, grad profesional asistent - compartiment impozite și taxe locale, din cadrul Primăriei Budești, județul Vâlcea, s-au obținut urmatoarele rezultate:

Citeste mai mult

18 Septembrie
Postat de: budesti
Hits: 95

REGULAMENT PRIVIND

PROCEDURA DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BUDEȘTI

Citeste mai mult

10 Septembrie
Postat de: budesti
Hits: 96

PRIMĂRIA COMUNEI BUDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

Organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:
- 1 post muncitor calificat (pe perioadă nedeterminată)
- 1 post instructor de educație (pe perioadă determinate de 2 ani)
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotararea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile și completările ulterioare.

Citeste mai mult

30 August
Postat de: budesti
Hits: 150

Primăria Comunei Budești, județul Vâlcea

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I. grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale.
Concursul se desfasoară la sediul Primăriei comunei Budești, conform următorului calendar:
- 30 septembrie 2019, ora 10,00 - proba scrisă ,
- 02 octombrie 2019, ora 10,00 - interviul.

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 5din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti