Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA BUDEŞTIPrimăria comunei Budeşti, judeţul Vâlcea

Unitate, Progres,
Soliditate.

TEHNOLOGII MODERNE PENTRU CEL MAI INALT NIVEL


Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria comunei Budeşti, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informaţii Primăria Comunei BudeŞti

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult

       
User On-Line:       Accesari: 116350      Dupa ip: 20779      Ultima acesare : 2020-02-21 14:57:03  

20 Decembrie
Postat de: budesti
Hits: 55

Dispoziţia nr. 259

Privind convocarea de îndată a Consiliulul Local Budești, în ședință extraordinară, în data de 20 decembrie 2019, ora 13,30

Citeste mai mult

09 Decembrie
Postat de: budesti
Hits: 42

Dispoziţia nr. 254

Privind convocarea Consiliului Local Budești în ședință ordinară, în data de 16 decembrie 2019.

Citeste mai mult

10 Decembrie
Postat de: budesti
Hits: 117


10 Decembrie
Postat de: budesti
Hits: 120

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR.

Citeste mai mult

10 Decembrie
Postat de: budesti
Hits: 164

ANUNȚ

CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE. Primăria comunei Budești, județul Vâlcea, organizează conform prevederilor O.U.G. nr.57 /2019 - privind Codul administrativ și H.G.R nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui număr de 2 (doua) funcții publice de execuție vacante în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Budești, după cum urmează :

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti