Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA BUDEŞTIPrimăria comunei Budeşti, judeţul Vâlcea

Unitate, Progres,
Soliditate.

TEHNOLOGII MODERNE PENTRU CEL MAI INALT NIVEL


Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria comunei Budeşti, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informaţii Primăria Comunei BudeŞti

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult

       
User On-Line:       Accesari: 109493      Dupa ip: 19638      Ultima acesare : 2019-12-13 16:03:43  

21 Noiembrie
Postat de: budesti
Hits: 16

Dispoziţia nr. 244

Privind convocarea Consiliului Local Budești în ședință ordinară, în data de 28 noiembrie 2019.

Citeste mai mult

19 Noiembrie
Postat de: budesti
Hits: 26

Dispoziţia nr. 225

Privind: constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Budești, județul Vâlcea.

Citeste mai mult

15 Noiembrie
Postat de: budesti
Hits: 18

Dispoziţia nr. 224

Privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Budești, județul Vâlcea.

Citeste mai mult

07 Noiembrie
Postat de: budesti
Hits: 38

Dispoziţia nr. 222

Privind convocarea de îndată a Consiliului Local Budești, în ședință extraordinară, în data de 08 noiembrie 2019, ora 15.00

Citeste mai mult

31 Octombrie
Postat de: budesti
Hits: 33

Dispoziţia nr. 203

Privind convocarea Consiliului Local Budești, în ședință ordinară, în data de 31 octombrie 2019, ora 15.30

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Budesti